Оқу бағдарламалары

Компьютер ғылымдары

6B06101

Бағдарламалық инженерия

6B06102

Үлкен деректерді талдау

6B06103

Медиа технологиялар

6B06105

Математикалық және есептеу ғылымдары

6В06106

Киберқауіпсіздік

6В06301

Ақылды технологиялар

6B06202

Сандық журналистика

6B03201

АТ менеджмент

6B04101

АТ кәсіпкерлігі

6B04102

Сандық мемлектеттік басқару және қызыметтер

6B04103

Өнеркәсіптік заттар интернеті

6B07101