Оқу бағдарламалары

Компьютер ғылымдары

6B06101

Бағдарламалық инженерия

6B06102

Үлкен деректерді талдау

6B06103

Өнеркәсіптік автоматтандыру

6B06104

Медиатехнологиялар

6B06105

Киберқауіпсіздік

6В06301

Телекоммуникациялық жүйелер

6B06201

IT менеджмент

6B04101

Сандық журналистика

6B03201