Оқу бағдарламалары

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Таңдау пәндері: математика + информатика. Шекті балл: 85.

Software Engineering

6B06102

Computer Science

6B06101

Big Data Analysis

6B06103

Media Technologies

6B06105

Mathematical and Computational Science

6В06106

Big Data in Healthcare

6B06801

Ақпараттық қауіпсіздік

Таңдау пәндері: математика + информатика. Шекті балл: 85.

Cybersecurity

6В06301

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

Таңдау пәндері: математика + физика. Шекті балл: 70.

Smart Technologies

6B06202

Инженерия және инженерлік іс

Таңдау пәндері: математика + физика. Шекті балл: 70.

Industrial Internet of Things

6B07101

Electronic Engineering

6B07102

Менеджмент және басқару

Таңдау пәндері: математика + география. Шекті балл: 70.

IT Management

6B04101

IT Entrepreneurship

6B04102

Журналистика және ақпарат

Шығармашылық емтихандар

Digital Journalism

6B03201