Оқу-әдістемелік кеңес «Astana IT University» академиялық қызметті алқалы басқару нысаны болып табылады, ол жалпы университеттің академиялық қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында құрылымдық бөлімшелердің оқу-әдістемелік қызметіне жалпы басшылықты және үйлестіруді жүзеге асырады.

Бірінші проректор оқу-әдістемелік кеңестің төрағасы болып табылады. ОӘК төрағасының орынбасары Академиялық қызмет департаментінің директоры болып табылады.

Академиялық кеңестің құрамы ректордың бұйрығымен бекітіледі.

Академиялық кеңестің құрамына Академиялық қызмет департаментінің директоры, Декан, ББ департаменттерінің директорлары, студенттік өкілдер және университеттің академиялық қызметіне тартылған өзге де құрылымдық бөлімшелердің басшылары кіреді.

Оқу-әдістемелік кеңестің негізгі міндеттері:
  • Университеттің академиялық қызметін дамытудың басым бағыттарын анықтау;
  • Академиялық қызметті ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесін, жаңа технологияларды, оқытудың тиімділігін арттыруға бағытталған оқытудың белсенді әдістері мен құралдарын ескере отырып, университетте оқу-әдістемелік процесті ұйымдастыру және жетілдіру;
  • Оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру;
  • Білім берудегі инновацияларды іске асыруды әдістемелік қамтамасыз ету;
  • Университет ББ мазмұнын жаңарту бойынша процестерді қамтамасыз ету;
  • Оқытудың жаңа әдістері мен инновациялар бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу арқылы пәндерді оқыту практикасында ғылым жетістіктерін интеграциялауда ПОҚ-ның кәсіби және әдістемелік құзыреттілігін дамытуға жәрдемдесу және т. б.