Әскери кафедра

Студенттердің әскери дайындығы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери бөлімдері үшін запастағы офицерлерді даярлау мақсатында ұйымдастырылған.

Кафедраның негізгі міндеті

Әскери дайындық пәндері бойынша оқу және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды, студенттер арасындағы тәрбие жұмыстарын, кафедра бейіні бойынша ғылыми зерттеулерді, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және олардың біліктілігін арттыруды жоғары деңгейде ұйымдастыру және жүзеге асыру болып табылады. Кафедра жұмысы терең теориялық және тәжірибелік білімі, іскерліктері мен дағдылары, жоғары кәсіби біліктілігі бар, әскери-есептік мамандықтар бойынша даярлау бағдарламасының талаптарына сәйкес ҚР ҚК үшін жоғары оқу орындарының студенттері арасынан запастағы офицерлерді даярлауға бағытталған.

Бөлімнің негізгі функциялары

 • Кафедраның оқу пәндерін кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады: оқулықтарды, оқу құралдарын дайындау, оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізу бойынша оқу-әдістемелік материалдарды, сондай-ақ оқытудың тиімді нысандары мен әдістерін қолдануды қарастыратын басқа да құралдарды әзірлеу, әдістемелік тәсілдерді тиімді үйлестіру, қазіргі заманғы оқу техникасы мен зертханалық жабдықтарды тиімді пайдалану;
 • ПОҚ-ның даярлықтары және біліктіліктерін арттыруды жүзеге асырады;
 • Әскери даярлықтан өту үшін студенттерді іріктеуді ұйымдастырады;
 • Басқа жоғары оқу орындарының әскери кафедраларымен шығармашылық байланыс орнатады; үздік оқытушылардың жұмыс тәжірибесін зерделейді, жинақтайды және таратады;
 • ЖОО ұжымының жұмысына, студенттерді еңбекке және адамгершілікке тәрбиелеуге кешенді тәсіл негізінде мамандарды тәрбиелеуді жетілдіруге белсенді қатысады. Студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға оқу процесінің бағытталуын қамтамасыз етеді;
 • Басқа оқу орындарымен байланысты кеңейту және нығайту жұмыстарын жүргізеді;
 • Білім алушылардың оқу материалын меңгеруін арттыратын заманауи білім беру технологияларын әзірлеу мен пайдалануды қамтамасыз етеді;
 • Профессор-оқытушылар құрамы мен кафедра қызметкерлерінің ғылыми-техникалық қоғамдардың жұмысына, семинарларға, кәсіпорындар мен басқа да оқу орындарында ұжым алдында сөз сөйлеуіне қатысуы арқылы ғылыми білімді насихаттайды.;
 • Кафедра бейіні бойынша маңызды теориялық, қолданбалы және әлеуметтік-экономикалық мәселелер, жоғары мектептің әскери педагогика мәселелері бойынша мамандарды даярлау сапасын арттыру міндеттерімен тығыз байланыста ғылыми зерттеулер жүргізеді.
 • Әскери кафедра меңгерушісі өзі басқаратын кафедраның оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысына толық жауап береді.

Материалдық-техникалық базасының негізгі элементтері

 • Оқу қару-жарақ және әскери техника, зертханалық жабдықтар, оқу-жаттығу құралдары, есептеу техникасы, оқытудың техникалық құралдары, аспаптар, көрнекілік құралдар және басқа әскери-оқу мүлкі;
 • Аудиториялар (дәріс залдары), сыныптар, кабинеттер, зертханалар, кітапханалар, оқытушылық бөлмелер, зертханалық бөлмелер; қаруды, әскери-техникалық мүлікті сақтауға арналған бөлмелер және басқа оқу және оқу-көмекші үй-жайлар;
 • Арнайы оқу - жаттығу кешендері, оқу қалашықтары (атыс, инженерлік, химиялық, қарауылдық, радио полигондар, кіші-полигондар және т. б.), атыс тирлері, электронды-атыс тирлері, мультимедиялық жабдықтар, саптық алаң және жалпы әскери және арнайы даярлық бойынша бағдарламаларды пысықтауға арналған басқа да объектілер;
 • Оқу шеберханалары, әскери техниканы, қаруды, аспаптарды, әскери-оқу және басқа да мүлікті сақтауға арналған қоймалар;
 • Оқулықтар мен оқу құралдары, оқу-әдістемелік құжаттар және басқа да материалдық және техникалық құралдар.

Студентке жадынама

Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери-есептік мамандықтар бойынша оқыту:

Киберқауіпсіздік

Геоақпараттық жүйелер

Басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің жұмыс істеуін ақпараттық қамтамасыз ету

Топогеодезиялық бөлімдер мен бөлімшелерді қолдану

Құрлық әскерлерінде тәрбие және идеологиялық жұмыстарды ұйымдастыру

Психологиялық жұмыстарды ұйымдастыру

Запастағы сержанттар бағдарламасы бойынша әскери-есептік мамандықтар бойынша оқыту:

Топогеодезия

Штабтық

Электрондық есептеуіш машиналары

Студенттерді іріктеу бойынша Конкурс

1

Кезең

Әскери-дәрігерлік сараптама жүргізу қағидаларына сәйкес медициналық куәландырудан өту.

Анализ тапсыру

 • Өзімен бірге жеке куәлігі, амбулаторлық картасы болуы тиіс.

Медициналық құжаттар тізімі

1) қанның жалпы талдауы;
2) мерезге микропреципитация реакциясы (микрореакция) ;
3) несептің жалпы талдауы;
4) Мұрынның қосалқы қуыстарының рентгенографиясы;
5) тыныштықтағы ЭКГ (жүктемеден кейін-көрсеткіштер бойынша);
6) кеуде қуысы органдарын флюорографиялық (рентгенологиялық) зерттеу медициналық куәландыру күніне үш айдан кешіктірілмей жүргізіледі;
7) бруцеллезге қан талдауы (мал шаруашылығында жұмыс істейтіндерге немесе жеке шаруашылығында малы барларға).

 • Жоғарыда көрсетілген барлық талдауларды тапсыру кезінде студент әскери кафедра берген медициналық куәландыру картасын ұсынады.

Медициналық комиссиядан өту

 • Медициналық комиссия Затаевич көшесі, 13 мекен-жайы бойынша ("Жастар"театрының ғимараты) МДБҰ-ның жиналу пунктінде ұйымдастырылады
 • Кандидаттар медициналық комиссияларға медициналық куәландыру басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын жүргізілген медициналық зерттеулердің нәтижелерін ұсынады.

Сізде болуы керек:

 талдау тапсырғаны туралы университеттің медициналық орталығы терапевтінің қорытындысы бар амбулаторлық карта (студенттің медициналық куәландыру картасында әскери кафедра берген, сондай-ақ тиісті бағанда талдау тапсырғаны туралы университеттің медициналық орталығы терапевтінің қорытындысымен толтырылады);
 әскери есепке алынғаны туралы белгісі бар тіркеу куәлігі (түпнұсқа);
 деканның, куратордың қолы қойылған мөрі бар қызметтік мінездеме;
 жеке куәлік (түпнұсқа);
 ауыстырылатын аяқ киім (тәпішке).

 • Медициналық куәландырудан өткен студенттер әскери кафедраға әскери-дәрігерлік комиссияның қорытындысымен медициналық картаны тапсырады.
 • Әскери-дәрігерлік комиссияның нәтижелері бойынша мынадай қорытындылардың бірі шығарылады: 1) "әскери даярлыққа жарамды"; 2) "әскери даярлыққа жарамсыз".
 • Денсаулық жағдайы бойынша "жарамсыз" деп танылған немесе әскери кафедраға медициналық куәландыру картасын ұсынбаған студенттер конкурстың I кезеңінен өтпеген болып есептеледі.
 • Қосымша медициналық тексеруге жіберілген студенттер медициналық куәландырудан өткеннен кейін әскери кафедраға медициналық куәландыру картасын ұсынады.
2

Кезең

Кәсіби-психологиялық тестілеу өткізу.

Кәсіби-психологиялық тестілеу өткізу

 • Студенттерді кәсіби-психологиялық тестілеуді іріктеу комиссиясы ЖОО-ның компьютерлік сыныптарында өткізеді және ол уәждемелілік, күйзеліске төзімділік, сыни және логикалық ойлау деңгейін тексеруді қамтиды.
 • Кәсіби-психологиялық тестілеу нәтижелері бойынша ұсынылмаған студенттер конкурстың екінші кезеңінен өтпеген болып саналады. Кәсіби-психологиялық іріктеуден және дене шынықтыру дайындығынан өту нәтижелері ведомосте ескеріледі, оған Комиссия мүшелері қол қояды.
3

Кезең

Дене дайындығын тексеру.

Дене дайындығын тексеру

 • Студенттердің дене дайындығы 3-қосымшаға сәйкес дене шынықтыру бойынша нормативтерді тапсыру нәтижелерімен бағаланады. Үш норматив тапсыру сомасы бойынша 8 балл жинамаған студенттер конкурс кезеңінен өтпеген болып саналады.
 • Кәсіби-психологиялық іріктеуден өту және дене даярлығын тексеру нәтижелерінің деректері комиссия мүшелері қол қоятын ведомостерге енгізіледі.
 • Киім нысаны-спорттық (ауысымды спорттық аяқ киіммен)
 • Дене шынықтыру дайындығы бойынша тестілеуге рұқсаттама қатаң түрде жеке куәлік бойынша беріледі.
4

Кезең

Рейтингтік балдың есебіне сәйкес жүзеге асырылатын конкурстық іріктеу.

Конкурстық іріктеу

Іріктеу кезеңдерінің қорытындысы

– Іріктеу кезеңдерінің қорытындылары әскери кафедрада оқу үшін студенттерді іріктеу жөніндегі комиссияның (бұдан әрі-іріктеу комиссиясы) отырысында қаралуға жатады.
– Екінші, үшінші, төртінші кезеңдерді іріктеу комиссиясы өткізеді.
– Байқаудың әр кезеңінен тек бір рет өтуге рұқсат етіледі. Алдыңғы кезеңнен өтпеген оқуға түсуші келесі кезеңге жіберілмейді.

Рейтингтік балл

– Оқу жылының қорытындысы бойынша ЖОО-дағы студент үлгерімінің орташа балы (GPA) бойынша деректер. Емтихан бойынша қарызы бар Студент іріктеуге бұдан әрі қатыспайды.
– Конкурстық іріктеу рейтингтік балды есептеу кестесі бойынша есептелетін рейтингтік балл бойынша жүзеге асырылады.
– Іріктеу комиссиясының отырыстары іріктеу комиссиясының төрағасы бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі және мынадай шешім түрлерін қабылдай отырып, нысан бойынша хаттама ресімдеумен қоса беріледі: «әскери даярлыққа жіберу», «ақылы негізде оқуға ұсыну», «бас тарту».
– Шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда іріктеу комиссиясы төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Тегін оқыту

Әскери кафедраға тегін негізде оқу үшін рейтингте бірінші нөмірден бастап қабылдау жоспары бойынша бөлінген орындар санына сәйкес келетін нөмірге дейінгі студенттер жіберіледі.

Апелляция

– Конкурс кезеңдерінің нәтижелерімен келіспеген Студент сол күні іріктеу комиссиясының төрағасына жазбаша өтініш (еркін нысанда) береді.
– Хаттамамен ресімделген өтініштің мәні бойынша іріктеу комиссиясының шешімі өтініш түскен күннен бастап 1 күнтізбелік күн ішінде «қанағаттандыру», «бас тарту»деген тұжырыммен шығарылады.
– Конкурстың нәтижелері іріктеу комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін келесі күні сағат 17.00-ге дейін әскери кафедраның ақпараттық стендіне орналастырылады.

Кафедра құрылымы

Әскери кафедра басшылығы

Александр Каримович Аширов
Генерал-майор, Әскери кафедра меңгерушісі

Email: Alexander.ashirov@astanait.edu.kz
Room: С1.3.30

Қабылдау сағаты:
Сейсенбі: 15:00 – 17:00

Ришад Садыкович Хамитов
Отставкадағы полковник, Аға оқытушы – әскери кафедра меңгерушісінің орынбасары

Email: Rishad.Khamitov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.38

Қабылдау сағаты:
Сәрсенбі: 16:00 – 17:00
Бейсенбі: 16:00 – 17:00

 

Алексей Васильевич Пересыпкин
Подполковник , Аға оқытушы – әскери кафедра меңгерушісінің орынбасары

Email: Alexei.Peresipkin@astanait.edu.kz
Tel: 64-57-30
Room: С1.3.38

Қабылдау сағаты:
Сәрсенбі: 16:00 – 17:00
Бейсенбі: 16:00 – 17:00

Кинжикеев Сергей Жулдубаевич
Әскери кафедра профессоры

Email: sergey.kinzhikeyev@astanait.edu.kz

Room: С1.3.29

Әскери кафедраның цикл бастықтары

Омурзаков Талайбек Исаевич
Запастағы Полковник, аға оқытушы-киберқауіпсіздік циклінің бастығы

Email: Talaibek.Omurzakov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.50

Қабылдау сағаты:
Сейсенбі: 15:00 – 16:00
Сәрсенбі: 15:00 – 16:00

Сергей Владимирович Герасимов
Запастағы полковник, Аға оқытушы – «Геоақпараттық жүйелер» циклы бастығы

Email: sgerasimov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.36

Қабылдау сағаты:
Сейсенбі: 15:00 – 16:00
Cәрсенбі: 15:00 – 16:00

Леонид Аббасович Абылкасымов
Запастағы полковник, «Әскерлерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері» циклінің бастығы - аға оқытушысы

Email: Leonid.Abulkasymov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.36

Қабылдау сағаты:
Сейсенбі: 15:00 – 16:00
Cәрсенбі: 15:00 – 16:00

Ерзат Турсынович Кожахметов
Запастағы полковник, Аға оқытушы – жалпы әскери циклы бастығы

Email: yerzat.kozhakhmetov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.36

Қабылдау сағаты:
Сейсенбі: 15:00 – 16:00
Cәрсенбі: 15:00 – 16:00

Шинар Сайлаухановна Мухамеджанова
Оставкадағы подполковник, Аға оқытушы – психологиялық және тәрбие жұмыстары циклы бастығы

Email: shynar.mukhamedzhanova@astanait.edu.kz
Room: C1.3.41

Қабылдау сағаты:
Сейсенбі: 15:00 – 16:00
Cәрсенбі: 15:00 – 16:00

Серик Хакимжанович Жакин
Запастағы подполковник, Аға оқытушы – сержанттар дайындау циклінің бастығы

Email: serik.zhakin@astanait.edu.kz
Room: C1.3.36

Сейсенбі: 15.00 – 16:00
Сәрсенбі: 15.00 – 16.00

«Киберқауіпсіздік» циклының профессорлық-оқытушылық құрамы

Багыжан Мансурович Беккулов
Запастағы подполковник, Оқытушы

Email: bagyzhan.bekkulov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.42

«Геоақпараттық жүйелер» циклының профессорлық-оқытушылық құрамы

Асет Сагындыкович Каиржанов
Запастағы подполковник, Аға оқытушы

Email: Aset.Kairzhanov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.44

Сырымбек Серикбекович Акишбаев
Запастағы подполковник, Оқытушы

Email: syrymbek.akishbayev@astanait.edu.kz
Room: C1.3.45

«Психологиялық және тәрбие жұмыстары» циклының профессорлық-оқытушылық құрамы

Бурамбай Каиртасович Сырымов
Запастағы аға лейтенант, Аға оқытушы

Email: burambay.syrymov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.51

Шади Жаксылыкович Аблаев
Запастағы полковник, Оқытушы

Email: Shadi.ablaev@astanait.edu.kz
Room: C1.3.51

«Әскерлерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері» циклының профессорлық-оқытушылық құрамы

Нуртаев Кайрат Исаевич
Запастағы Полковник, аға оқытушы

Email: knurtayev67@gmail.com
Room: C1.3.51

Калижанов Арман Бакытович
Запастағы Полковник, оқытушы

Email: kalizhanov.arman@bk.ru
Room: C1.3.51

Каримов Ерик Гадилович
Запастағы Полковник, оқытушы

Email: karimoverik07@gmail.com
Room: C1.3.51

Жалпы әскери және запастағы сержанттарды даярлау циклының профессорлық-оқытушылық құрамы

Дулат Катранович Досумов
Запастағы полковник, Жалпы әскери циклының аға оқытушысы

Email: Dulat.Dosumov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.39

Абрамов Владимир Михайлович
Запастағы Полковник, оқытушы

Email: vladimir.abramov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.47

Бисекенов Нурланбек Умирбекович
Запастағы Подколковник, оқытушы

Email: n.bissekenov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.47

Запастағы сержанттарды даярлау циклінің оқытушылары

Бакбергенов Тимур Турсынханович
Запастағы Подполковник, цикл оқытушысы

Email: t.bakbergenov@astanait.edu.kz
Room: C1.3.40

Карибаев Рауан Омирзахович
1 класс сержанты, оқытушы

Email: r.karibayev@astanait.edu.kz
Room: C1.3.40

Әскери кафедраның оқу-көмекші персоналы

Назым Ертисовна Нурахметова
Оқу зертханасының меңгерушісі

Email: Nazym.Ertisovna@astanait.edu.kz
Tel: 64-57-30
Room: C1.3.49

Гурулев Валерий Леонидович
Әскери кафедраның инженері

Email: gurulev.waleriy@astanait.edu.kz
Room: С1.3.29

 

 

Айнаш Кенжекуловна Каиржанова
Запастағы сержант, Жоғары деңгейлі білікті маман

Email: Ainash.Kairzhanova@astanait.edu.kz
Room: C1.3.49

Шамешова Акнур Ондасыновна
Әскери кафедраның нұсқаушысы

Email: a.shameshova@astanait.edu.kz
Room: C1.3.49