Университет миссиясы

Қазақстанның даму драйвері ретінде АКТ саласы үшін жоғары білікті кадрларды даярлау және зерттеулерді коммерцияландыру

Университеттің стратегиялық көзқарасы

Astana IT University-тұрақты академиялық дәстүрлері мен жоғары әлеуметтік жауапкершілігі бар инновациялық үздіксіз IT-білім беру мен ғылымның көшбасшысы

 

Университет мақсаты

Пәнаралық негізде АКТ саласында кадрларды даярлау сапасын қамтамасыз ету

Стратегиялық мақсаттар

  • Үздіксіз ІТ-білім берудегі академиялық артықшылық және түлектердің жоғары сұранысы
  • Зерттеулер мен инновациялардағы көшбасшылық
  • Ұлттық және халықаралық тану
  • Smart және Digital university моделін жүзеге асыру
  • Қаржылық тұрақтылық

Astana IT University негізін қалаушылар

Нұрсұлтан Назарбаевтың Білім беру қоры   –  Қазақстан және ТМД білім беру кеңістігіндегі  өз инновациялық мектептері мен университеттерін халықаралық қауымдастықта  табысты кіріктіре білген  тұңғыш қоғамдық ұйым,  және бүгінгі  таңда олар  жинақталған тәжірибесін Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіне белсенді таратуда.

Ғылыми кеңес

Ученый совет Университета является одной из форм коллегиального управления высшим учебным заведением. Ученый совет Университета создается приказом ректора Университета.

Оқу-әдістемелік кеңесі

Исполнительный и директивный орган по разработке политик в области преподавания, обучения и других академических процессов в Университете.

Ғылыми-техникалық кеңес

Научно-технический совет является высшим экспертно-совещательным органом университета в сфере формирования  научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Аккредиттеу

Институционалдық
Мамандандырылған
Ұлттық
Халықаралық

Институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымы сапасының мәлімделген мәртебесіне және аккредиттеу органының белгілеген стандарттарына сәйкестігін аккредиттеу органының бағалау процесі.

Мамандандырылған аккредиттеу – білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау.

Ұлттық аккредиттеу – елдегі аккредиттеу агенттігінің білім беру ұйымын немесе білім беру бағдарламасын аккредиттеуі.

Халықаралық аккредиттеу – шетелдік аккредиттеу агенттігінің білім беру бағдарламасын аккредиттеуі.

Қазіргі білім беру, ғылыми-зерттеу және педагогикалық процестерді ақпараттық қолдаудың және олардың әлеуетті дамуын ынталандырудың негізгі құрылымдық орталығына айналу, перспективалы болашақтың ғылыми-техникалық даму қажеттіліктеріне бағдарланған білімді үнемі алу мен жаңарту үшін жағдай жасау, білімді тарату, рухани және интеллектуалды байланыс орталығы және мәдениет.

Қазіргі білім беру, ғылыми-зерттеу және педагогикалық процестерді ақпараттық қолдаудың және олардың әлеуетті дамуын ынталандырудың негізгі құрылымдық орталығына айналу, перспективалы болашақтың ғылыми-техникалық даму қажеттіліктеріне бағдарланған білімді үнемі алу мен жаңарту үшін жағдай жасау, білімді тарату, рухани және интеллектуалды байланыс орталығы және мәдениет.