Университет миссиясы

Astana IT University – Орталық Азиядағы цифрлық трансформация саласындағы жетекші құзыреттілік орталығы, оның мақсаты пәнаралық технологияларға негізделген цифрлық экономика саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау және оқыту, зерттеу және табысты инновациялар арқылы цифрлық трансформацияны қамтамасыз ету.

Ректордың парақшасы

Ректорат

Деканат

Департаменттер

Университеттің стратегиялық көзқарасы

Astana IT University – Орталық Азиядағы цифрлық трансформация бойынша жетекші құзыреттілік орталығы.

Университет мақсаты

Пәнаралық технологиялар негізінде цифрлық экономика саласында жоғары білікті мамандар даярлау.

Стратегиялық мақсаттар

  • ІТ-технологиялар саласында және мемлекеттің қажеттіліктеріне сәйкес келетін білім салаларында оқытудың тиімді жүйесін құру;
  • АКТ және соған сәйкес салалардағы ғылыми-зерттеу және білім беру процестерін ықпалдастыру;
  • Жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікпен болашақ маманның тұлғалық дамуы;
  • Университеттің барлық қызметкерлерінің жоғары жауапкершілікпен және бәсекеге қабілеттілікпен корпоративтік басқаруды дамыту;
  • Smart Campus қалыптастыру және университет инфрақұрылымын кеңейту.

Astana IT University негізін қалаушылар

Нұрсұлтан Назарбаевтың Білім беру қоры   –  Қазақстан және ТМД білім беру кеңістігіндегі  өз инновациялық мектептері мен университеттерін халықаралық қауымдастықта  табысты кіріктіре білген  тұңғыш қоғамдық ұйым,  және бүгінгі  таңда олар  жинақталған тәжірибесін Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіне белсенді таратуда.

Ученый совет Университета является одной из форм коллегиального управления высшим учебным заведением. Ученый совет Университета создается приказом ректора Университета.

Исполнительный и директивный орган по разработке политик в области преподавания, обучения и других академических процессов в Университете.

Научно-технический совет является высшим экспертно-совещательным органом университета в сфере формирования  научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Аккредиттеу

Институционалдық
Мамандандырылған
Ұлттық
Халықаралық

Институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымы сапасының мәлімделген мәртебесіне және аккредиттеу органының белгілеген стандарттарына сәйкестігін аккредиттеу органының бағалау процесі.

Мамандандырылған аккредиттеу – білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау.

Ұлттық аккредиттеу – елдегі аккредиттеу агенттігінің білім беру ұйымын немесе білім беру бағдарламасын аккредиттеуі.

Халықаралық аккредиттеу – шетелдік аккредиттеу агенттігінің білім беру бағдарламасын аккредиттеуі.

Қазіргі білім беру, ғылыми-зерттеу және педагогикалық процестерді ақпараттық қолдаудың және олардың әлеуетті дамуын ынталандырудың негізгі құрылымдық орталығына айналу, перспективалы болашақтың ғылыми-техникалық даму қажеттіліктеріне бағдарланған білімді үнемі алу мен жаңарту үшін жағдай жасау, білімді тарату, рухани және интеллектуалды байланыс орталығы және мәдениет.

Қазіргі білім беру, ғылыми-зерттеу және педагогикалық процестерді ақпараттық қолдаудың және олардың әлеуетті дамуын ынталандырудың негізгі құрылымдық орталығына айналу, перспективалы болашақтың ғылыми-техникалық даму қажеттіліктеріне бағдарланған білімді үнемі алу мен жаңарту үшін жағдай жасау, білімді тарату, рухани және интеллектуалды байланыс орталығы және мәдениет.