Ғылым және инновация

Департаменттің мақсаты

Fылыми-инновациялық топтардың, соның ішінде университеттің студенттері, магистранттары мен докторанттары инновациялық ғылыми-техникалық идеяларды, әлеуметтік және бизнес жобаларды жүзеге асыру үшін жұмысты ұйымдастыруға және тиімді жұмыс істеуіне жағдай жасау.

Департамент құрылымы

Белощицкий Андрей
Ғылым және инновация бойынша проректор

Tel: +7 (7172) 645-705
Email: andrii.biloshchytskyi@astanait.edu.kz
Room: С2. – 2.45

Қабылдау уақыты:
Сәрсенбі: 14:00-17:00
Жұма: 14:00-17:00

Амиргалиев Бейбут
Департамент директоры

Tel: +7 (7172) 645-705
Email: beibut.amirgaliyev@astanait.edu.kz
Room: С2. – 2.45

Қабылдау уақыты:
Сәрсенбі: 14:00-17:00
Жұма: 14:00-17:00

Департамент функциялары

 • Мемлекет және басқа қорлар қаржыландыратын жобаларға қатысу үшін конкурстық құжаттаманы дайындауды ұйымдастыру, кеңес беру, ақпараттандыру және қолдау көрсету.
 • Отандық және шетелдік университеттермен және ғылыми орталықтармен бірлескен ғылыми-зерттеу және басқа да келісімшарттық жұмыстар жүргізу.
 • Тиісті зерттеу саласында магистрлік, докторлық диссертацияларды дайындауға көмек.
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттерді, магистранттарды, докторанттарды, жас ғалымдарды тарту;
 • Департамент қызметін ғылыми-зерттеу, жобалау және басқа да жұмыс түрлерін қамтитын жылдық жоспарларға сәйкес жүзеге асыру.
 • Зияткерлік меншікті қорғау, ғылыми, зерттеу және конструкторлық әзірлемелерді, технологиялар мен прототиптерді патенттеу бойынша кеңес беру қызметтерін ұсыну.
 • IT саласындағы ғылыми зерттеулердің халықаралық журналының (жинағының) жұмысын ұйымдастыру.
 • Ғылыми іс-шараларды өткізу және қатысу (ғылыми-теориялық және практикалық конференциялар, конгресстер, симпозиумдар, дөңгелек үстелдер және т.б.) ғылыми баяндамалар, ғылыми мақалалармен бағдарламалық комитеттерге, ғылыми іс-шаралардың редакциялық алқаларына төраға, депутат, модератор ретінде және т.б. қатысу.
 • Монографияларға, тақырыптық жинақтарға, оқу құралдарына, диссертациялар мен мақалаларды рецензиялау және шолу жасау.
 • Жоғары технологиялық секторға инвестициялар тарту мақсатында ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау үшін жағдайлар жасау.
 • Халықаралық және ұлттық конференцияларды, симпозиумдарды, семинарларды, кездесулерді, көрмелерді ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.
 • Кәсіпкерлік, жобаны іске асыру, инновациялар мен инвестициялар бойынша техникалық мәселелер бойынша оқыту, тәлімгерлік ету және кеңес беру.
 • Қызығушылық танытқан студенттер мен оқытушылар үшін жарыстар (хакатон), көрмелер, конференциялар мен мастер-класстар ұйымдастыру және өткізу.
 • Зерттеулер мен инновацияларды енгізуді қамтамасыз ететін жобалар мен бағдарламаларды жасауға инвестициялар тартуға көмек.
 • Кәсіпкерлікке жаңа пәндер енгізу, оқытудың инновациялық әдістерін енгізу, пәндерді жобалық қызметке бағыттау, сонымен қатар курстық және дипломдық жұмыстардың сапасын бақылау арқылы оқу процесіне қатысу.
 • Білім беру ұйымдарымен, кәсіпорындармен, қорлармен және т.б. ғылыми ынтымақтастық туралы шарттар, меморандумдар, келісімдер жасасу.
 • Коворкинг кеңістігін қызмет ретінде ұйымдастыру және басқару: тұрғындарға IT-стартаптарды тарту, кеңсе кеңістігі мен қызметтерді ұсыну (Интернет, телефон, тәулік бойы кіру, ас үй).
 • Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісін аккредиттеу.