Мансап және жұмыспен қамту орталығы  

Мансап және жұмыспен қамту орталығы — Astana IT University-нің құрылымдық бөлімшесі.

 

Орталықтың қызметі өз мақсатына сәйкес келесі міндеттерді шешуге бағытталған:

 • Студенттер мен түлектер арасында мансаптық дағдыларды қалыптастыру;
 • Түлектердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу;
 • Білім алушылардың кәсіби практикасын ұйымдастыру.

Серіктес компаниялар

Департамент құрылымы

МУКАЛИЕВА МАДИНА НУРЛАНОВНА
Жетекшісі

E-mail: madina.mukaliyeva@astanait.edu.kz
Tel: +7 (7172) 64-57-07 (2095)
Room: C1.1.272

ТЛЕУХАНОВА МАРАЛ МАРАТҚЫЗЫ
Менеджер

E-mail: m.tleukhanova@astanait.edu.kz
Tel: +7 (7172) 64-57-07 (3033)
Room: C1.1.272

Департамент функциялары

 • Орталықтың құзыретіне жататын мәселелер бойынша Академиялық департамент директорының, Серіктестік басшылығының тапсырмаларын орындау;
 • Студенттерге кәсіптік тәжірибенің барлық түрлерін жоспарлау және ұйымдастыру, тәжірибе нәтижелерін талдау;
 • Кәсіптік тәжірибе шартының нысанын әзірлеуге қатысу;
 • Кәсiпорындармен, ұйымдармен кәсiптiк практиканы өткiзу туралы шарттар жасау;
 • Студенттерді кәсіптік практикаға жіберуге тапсырыстарды қалыптастыру;
 • Кәсіби тәжірибелердің сапасын бақылау;
 • Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
 • Кәсіби тәжірибенің барлық түрлері бойынша жылдық есептерді дайындау, университеттің жылдық есебін дайындауға қатысу;
 • Кәсіби тәжірибе бойынша құжаттаманы басып шығаруды ұйымдастыру;
 • Университет студенттері мен түлектерін жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;
 • Түлектерді бөлуді жоспарлау және ұйымдастыру;
 • Түлектердің жұмысқа орналасуына және мансаптық өсуіне жәрдемдесу бойынша жұмыстың тиімділігі мен негізгі бағыттарын талдау;
 • Студенттер мен түлектерге тұлғалық және мансаптық өсу бойынша кеңес беру;
 • Әлеуетті жұмыс берушілердің қатысуымен іс-шараларды ұйымдастыру – кездесулер, бос жұмыс орындары жәрмеңкелері, семинарлар, компания презентациялары және т.б.;
 • Веб-сайт, әлеуметтік желілер және басқа да байланыс және коммуникация құралдары арқылы студенттерді, түлектерді және серіктес компанияларды ақпараттық қолдауды жүзеге асыру;
 • Түлектермен тұрақты және өзара тиімді қарым-қатынасты сақтау;
 • Еңбек нарығының мониторингі, салалар бойынша жұмыспен қамту перспективаларын талдау;
 • Студенттер мен түлектерге жұмыс беруші ретінде әрекет ететін кәсіпорындармен және ұйымдармен ынтымақтастықты нығайту;
 • Түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі мен ұтқырлығын арттыруға жәрдемдесу;
 • Үш жыл бойы түлектердің мансаптық дамуын бақылау;
 • Кадрларды даярлау сапасы бойынша жұмыс берушілер арасында социологиялық сауалнама жүргізу;
 • Жұмыс берушілер мен еңбек нарығының басқа да өкілдеріне әлеуметтік сауалнама жүргізу негізінде респонденттердің әртүрлі санаттары үшін сауалнамалар әзірлеу;
 • Жұмыс берушілер мен еңбек нарығының басқа өкілдеріне жүргізілген социологиялық сауалнама нәтижелерін талдау және өңдеу;
 • Түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігі мен ұтқырлығын арттыру;
 • Уәкілетті органдар мен Серіктестік басшылығы шешімдерінің жобаларын, сондай-ақ Орталықтың қызметіне қатысты басқа да құжаттарды әзірлеуге қатысу;
 • Орталықтың құзыреті шегінде Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелеріне консультативтік, әдістемелік көмек көрсету;
 • Орталықтың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша уәкілетті мемлекеттік, мемлекеттік емес органдарға, мекемелерге және үшінші тұлғаларға, сондай-ақ Серіктестік басшылығына хаттар, сұраулар, жауаптар, есептер және басқа да қажетті құжаттарды дайындау;
 • Орталықтың міндетіне сәйкес, сондай-ақ Серіктестіктің органдарымен, басшылығымен және ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалатын өзге де функцияларды жүзеге асыру.