Smart Technologies

Smart Technologies (Зияткерлік технологиялар)

6B06202

Бағдарлама білім беруді басқарудың демократиялық сипатының қағидаттарын іске асыруға, оқу орындарының академиялық еркіндігі мен өкілеттіктерінің шекарасын кеңейтуге арналған, бұл экономиканың инновациялық және ғылымды қажетсінетін салалары үшін сапалы және жоғары уәжді мамандар даярлауды қамтамасыз етеді. 

ББ кәсіптік құзыреттерді кәсіптік стандарттар мен біліктілік стандарттарынан оқыту нәтижелеріне ауыстыруды қоса алғанда, білім алушыларға жеке тәсілді қолдануды қамтамасыз етеді. Бұл процесте студентке бағдарланған тәсіл – білім беру процесіндегі акценттердің оқытудан (білімді «таратудағы» оқытушылар құрамының негізгі рөлі ретінде) оқуға (білім алушының белсенді білім беру қызметі ретінде) ауысуын болжайтын білім беру қағидаты қамтамасыз етіледі.

Әзірленген білім беру бағдарламасы барлық мүдделі тараптардың (студенттер, жұмыс берушілер, мемлекет) сұраныстарына және сыртқы біліктілік талаптарына сәйкес келеді. «Smart Technologies» білім беру бағдарламасы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы кәсіби стандарттардың еңбек функцияларын талдау негізінде әзірленгенін атап өткен жөн.

Білім беру бағдарламасының бірегей ерекшелігі білім беру бағдарламасының Қазақстан мен әлемнің индустриялық саласы үшін «ақылды» жүйелер саласындағы мамандарды практикаға бағытталған даярлауға жоғары бағыттылығы болып табылады. . Smart-технологиялар мен жүйелер қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қарқынды дамып келе жатқан бағыт болып табылады. «Smart Technologies» білім беру бағдарламасы мультидисциплинарлық қағидаттарына негізделген және білім алушыларды болашақ ұрпақтың инженерлік мансабына дайындайды бұл бағдарлама студенттерді кіріктірілген жүйелерді, олармен байланысты бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын заманауи цифрлық құрылғыларды әзірлеу және тиімді басқару дағдылары мен құзыреттіліктерімен қамтамасыз етуге арналған. Бағдарлама ендірілген жүйелер, сенсорлар, сымсыз желілер, Internet-of-Things (IoT) саласындағы қарқынды дамып келе жатқан және өзгеріп жатқан технологияларды зерттеуге бағытталған.

Бағдарламаның мазмұны жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес келеді және бағдарлама түлегі болашақ кәсіби мансап үшін қажетті құзыреттерге ие болады. Оқу аяқталғаннан кейін білім беру бағдарламасының түлектері Smart city, Smart IoT жүйелерін, машиналық оқытуды, жасанды сервистерді қоса алғанда, бұлтты сервистер бағыттары бойынша түйінді құзыреттерді меңгереді . Бағдарлама сонымен қатар әртүрлі Заманауи бағдарламалау тілдерінде, соның ішінде C++, Java, Python, соның ішінде IoT қосымшасымен, киберқауіпсіздікпен, деректерді өңдеумен және талдаумен бағдарламалау дағдыларын игеруді қамтиды. 

«Smart Technologies» бағдарламасы білім алушыларды болашақ ұрпақтың инженерлік мансабына дайындайды. Бұл мүмкіндікті білім беру бағдарламасының жұмыс жоспарларында және пәндердің оқу бағдарламаларында көруге болады.

Оқу аяқталғаннан кейін білім беру бағдарламасының түлектері Smart city, Smart IoT жүйелерін қоса алғанда, бұлтты сервистер бағыттары бойынша түйінді құзыреттерді меңгереді.

Бағдарлама әртүрлі Заманауи бағдарламалау тілдерінде, соның ішінде C++, Java, Python, соның ішінде IoT қосымшасымен, киберқауіпсіздікпен, деректерді өңдеумен және талдаумен бағдарламалау дағдыларын игеруді қамтиды.  Түлектердің құзыреттілігін қалыптастыру үшін зерттеу (ROS – research oriented study) және «озық оқыту»тұжырымдамалары бар жобалық әдіс кеңінен қолданылады.

Оқу процесінде көптеген онлайн құралдар қолданылады, олардың бір бөлігі Moodle оқытуды басқару жүйесіне біріктірілген, бір бөлігі Office 365 өнімдерінің қатарына кіреді, олардың ішіндегі ең танымалы және кеңінен қолданылатыны-Microsoft Teams платформасы және Kahoot (ойын түрінде тегін оқыту платформасы), BookWidget (интерактивті жаттығулар құрастырушысы), BitPaper (бірлескен онлайн-тақта), Classroomscreen (бірлескен оқу экраны) сияқты көптеген тәуелсіз құралдар.

Осы білім беру бағдарламасының негізінде университет жұмыс оқу-әдістемелік құжаттамасын әзірлеу үшін тиісті әдістемелік ұсынымдарды пайдалана отырып, жұмыс оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустар) әзірлейді.

Кәсіптік мүмкіндіктері

– IT жобалар менеджері.

– IT директоры.

– Cko білімді басқару жүйесі кеңсесінің директоры (Chief Knowledge Officer).

– Ақпараттық кеңсенің директоры.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

«Smart Technologies» бағдарламасының мақсаты студенттерді зияткерлік жүйелер бағытында теориялық және практикалық аспектілерге, оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге, сондай-ақ олардың математика, жобалық басқару және кәсіпкерлік (өз технологиялық стартапын құру) сияқты аралас салалардағы дағдыларын жетілдіруге қарқынды практикаға бағытталған оқыту болып табылады. Студенттер ғылыми дәреже алғаннан кейін олар экономиканың көптеген салаларында, соның ішінде өнеркәсіптік және индустриялық салаларда жұмыс істеу үшін қажетті біліктілікке ие болады.

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура

Білім беру бағдарламасының міндеттері

 • Мынадай салаларда білімі мен құзыреттілігі бар зияткерлік жүйелер, IoT, ірі жеке және мемлекеттік индустриялық компаниялардағы деректерді талдау саласындағы жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету: - қазіргі уақытта осындай міндеттерге қойылатын халықаралық стандарттарға сәйкес зияткерлік жүйелерге қойылатын талаптарды айқындау және талдау; - зияткерлік жүйелерге арналған бағдарламалық жасақтаманы жобалау және әзірлеу, сонымен қатар бағдарламалық жасақтама компоненттерінің, соның ішінде мәліметтер базасының, пайдаланушы интерфейсінің және басқалардың тиімді өзара әрекеттесуі мен интеграциясын қамтамасыз ету; - бағдарламалық жасақтаманың бағдарламалық кодын жөндеу және осы кодтың жұмыс қабілеттілігін әртүрлі масштабтағы көптеген сынақтар арқылы, соның ішінде зияткерлік жүйелердің бағдарламалық жасақтамасын жоғары сапалы және тестілеу арқылы тексеру; - ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заманауи стандарттардың талаптарын ескере отырып, қауіпсіз бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу.
 • Білім алушыларға зияткерлік жүйелер бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші (Junior Developer) / бағдарламалық инженер / Заттар интернеті саласындағы әзірлеуші / деректер базасын әзірлеуші / бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеуші / әртүрлі индустриялық компаниялардағы әзірлеу тобының жетекшісі (Team Lead) ретінде жұмысты бастау үшін қажетті білім беру бағдарламасының нәтижелері бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласында құзыреттіліктің кең спектрін ұсыну.
 • Студенттерде икемді (жұмсақ) қасиеттерді, оның ішінде командалық жұмыс дағдыларын (индустриялық жүйелерді автоматтандырудың бағдарламалық шешімдерін әзірлеу бойынша бірлескен жобаларды орындау үшін) және тұрақты жетілдіру дағдыларын (технологиялардың дамуы қарқынды жүріп жатқандықтан) дамыту. Жұмсақ дағдыларды дамыту білім алушылардың бойында бәсекеге қабілетті қасиеттерді (әрқашан үздік нәтиже көрсетуге ұмтылу), көшбасшылық қасиеттерді және оларды өз саласының және Қазақстанның болашағының табысты және мақсатты көшбасшылары ретінде қалыптастыру үшін қажетті патриоттық тараптарды дамытуға мүмкіндік береді.

Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижелерін бағалауға қойылатын талаптар

Білім алушы "Smart Technologies" білім беру бағдарламасының барлығын меңгергеннен кейін: Smart IoT жүйесін қоса алғанда, Smart city түрлі технологияларымен, бұлтты сервистермен; бағдарламалық қамтамасыз етуді тиімді әзірлеу үшін әзірлеу құралдарымен және орталарымен жұмыс істей білуі тиіс. Осылайша, бағдарлама түлегі келесі тармақтарды орындай алуы керек:
 • Терең кәсіби білімді қажет ететін өндірістік қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу. Есепті тұжырымдау үшін математикалық аппаратты да, компьютерлік құралдарды да қолдануға болады
 • Мәселелерді талдаудың қажетті тәсілдері мен әдістерін таңдаңыз, сондай-ақ нақты жағдайдың міндеттеріне байланысты барларын өзгертіңіз және жаңаларын жасаңыз
 • Оқыту процесінде оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын қолдану
 • Білім алушыларға ғылыми зерттеулерді сапалы жоғары деңгейде жүргізуге және жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін шетел (ағылшын) тілін кәсіби деңгейде меңгеру
 • Математикалық және компьютерлік модельдер мен әдістерді қолдана отырып, күрделі жүйелерді модельдеу және жобалау
 • Зерттеу үшін бастапқы ақпаратты жинау, сондай-ақ проблемалардың тиімді шешімдерін әзірлеу үшін сандық және сапалық әдістер мен тәсілдерді қолдану
 • Деректерді талдаудың бағдарламалық құралдарын, сондай-ақ бағдарламалық жүйелерді әзірлеу, деректерді тиімді талдау және деректерден білім алу үшін қажетті алгоритмдерді, модельдер мен әдістерді талдау және жобалау
 • Бағдарламалық жүйелерді әзірлеу және өнеркәсіптік жүйелерді автоматтандыру процесінде, сондай-ақ деректерді талдау модельдері мен әдістерін әзірлеу және жүйелерді автоматтандыру бойынша әзірлеушілер мен мамандар тобын басқару
 • Индустриялық автоматтандыру кезінде пайдаланылатын бағдарламалық жүйелерді одан әрі сүйемелдеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін стандарттарды, әдістерді, технологияларды, құралдар мен техникалық құралдарды таңдау
 • Әр түрлі шешімдерді (модельдер, әдістер) бағдарламалау және тестілеу, жүйелерді дамытудың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жүйелерді құруға және басқаруға қатысу

Құзыреттіліктер тізбесі және білім беру бағдарламасын Оқыту нәтижелері:

Білім беру бағдарламасы құзыреттерінің тізбесі

Осы білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде білім алушы:
ОК1. Тарихи процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи процестегі орнын және философияны адам қызметінің әдіснамасы ретінде түсіну қабілетін, өзін-өзі тануға, бастамашылдыққа, мәдени байлықты жеке және тұлғааралық қатынастарды үйлестіру факторы ретінде дамытуға қабілетті
ОК2. Өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару саласындағы дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру және дамыту қабілетіне ие болу, алынған білімді қоршаған экологиялық шындықты түсіну үшін қолдана білу, кәсіби салада мақсат қою кезінде жалпылау, талдау, болжау және ғылыми зерттеу әдіснамасын қолдана отырып, оларға қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті
ОК3. Мемлекеттік тілде және ұлтаралық қатынас тілінде жазбаша және ауызша коммуникация қабілетіне, шетелдік ақпарат көздерін пайдалану қабілетіне ие болу, көпшілік алдында сөз сөйлеу, дәлелдеу, шет тілінде пікірсайыс және полемика жүргізу үшін коммуникативтік дағдыларды меңгеру
ОК4. Кәсіби қызмет процесінде туындайтын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға дайын нақты инженерлік есептерді шешу үшін АКТ және математикалық модельдеу әдістерін таңдауда құзыретті және оны шешу үшін тиісті математикалық аппаратты тарту мүмкіндігі
КҚ 1. Стандартты емес жағдайларда және әртүрлі пікірлер жағдайында ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді табуға қабілетті және олар үшін жауап беруге дайын, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы әлемдік және қазақстандық заңнама туралы білімді жүйелеуге қабілетті
КҚ 2. Қауіпсіз бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу үшін бағдарламалау тілдері мен құралдарын қолдана білу, дамыған ақпараттық және есептеу жүйесінде кодтау қателерін табу, әртүрлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламалар құру, тестілеу, күйін келтіру және орындау мүмкіндігі бар
КҚ 3. Жаратылыстану-ғылыми қызмет саласындағы объектілер мен процестердің сапалық және сандық модельдерін құру үшін математиканың теориясы мен әдістерін қолдануға қабілетті, таңдалған пән саласындағы мәселелерді шешу үшін қолайлы жабдықты, құралдар мен зерттеу әдістерін таңдауға және қолдануға, бағдарламалық-аппараттық кешендерді конфигурациялауға және орнатуға, ақпараттық және автоматтандырылған жүйелер құрамында аппараттық және бағдарламалық құралдарды біріктіруге қабілетті
КҚ 4. Операциялық жүйелерді жобалау, ұйымдастыру және әкімшілендіру теориясы мен принциптерін қолдана білу, Ақпараттық жүйелерді пайдалануға енгізу үшін бағдарламалық құралдарды орнату, күйге келтіру және техникалық құралдарды күйге келтіру, берілген функционалдық сипаттамаларда және сапа критерийлеріне сәйкес Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың жұмысқа қабілеттілігін қолдау қабілеті
КҚ 5. Таратылған ақпараттық жүйелерді, олардың компоненттерін және олардың өзара әрекеттесу хаттамаларын жобалауға, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарды басқаруға, желілердегі ақауларды жою және жою әдістері мен құралдарын қолдануға қабілетті
КҚ 6. Өзінің кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеу және есептеу техникасының, ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы даму үрдістерін ескеруге, жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес әртүрлі функционалдық мақсаттағы электрондық аспаптарды, схемалар мен құрылғыларды есептеуді және жобалауды орындауға қабілетті жабдықты диагностикалау және тестілеу құралдарын қолдануға қабілетті
КҚ 7. Веб-қосымшалар мен мобильді қосымшалар үшін пайдаланушы интерфейстерін әзірлеуге қабілетті, Ақпараттық жүйелер компоненттерінің модельдерін, соның ішінде мәліметтер базасының модельдерін әзірлеуге, бағдарламалық кешендер мен мәліметтер базасының компоненттерін әзірлеуге, заманауи құралдар мен бағдарламалау технологияларын қолдануға, интернет арқылы қосылған құрылғылардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға қабілетті. мәлімделген мәселені шешу, сонымен қатар деректерді өңдеу мен визуализацияны ұйымдастыру
КҚ 8. Құпия ақпаратты қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу әдіснамасын пайдалана білу, мемлекеттік, салалық және корпоративтік стандарттардың талаптарына сәйкес техникалық тапсырмаларды ресімдеу қабілеті, жұмыстарды орындау уақытының нормаларын сақтау, Тапсырыс берушіге ұсыну үшін материалдарды дайындау, пәндік қызметте заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, жобаларды басқару әдістерін меңгеру және оларды қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып іске асыру қабілеті, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс істеу сапасын бағалауда ақпараттық тәсілді пайдалану қабілеті
КҚ 9. Желінің осалдықтарын талдауға және анықтауға, желілік қауіптерді анықтауға, оларға жауап беру әдістерін қолдануға, Бизнестің желілік инфрақұрылымының қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге қабілетті.
ПК10: ақпараттық-коммуникациялық технологияларға арналған бағдарламалық шешімдер мен дерекқорларды жобалау және іске асыру үшін Заманауи бағдарламалау ортасын қолдана білу.

Оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушы:
РО 1. Қазіргі заманғы микропроцессорлардың, сенсорлар мен микроконтроллерлердің функционалдық мүмкіндіктерін қолдана білу; электрондық құрылғыларда және ақпаратты берудің, қабылдаудың және іріктеудің зияткерлік жүйелерінде қолданылатын техникалық шешімдерге талдау жасау және синтездеу, әртүрлі мақсаттағы сандық құрылғыларды әзірлеу, ақпаратты қорғау мәселелері бойынша пікір қалыптастыру.
РО 2. Қауіпсіз бағдарламалық жасақтаманы жасау үшін бағдарламалау тілдері мен құралдарын қолдана білу, әртүрлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды құру, тестілеу, күйін келтіру және орындау мүмкіндігі.
РО 3. Компьютерлендірілген зияткерлік жүйелердің жаңа перспективалық құралдарын құру мақсатында зерттеудің заманауи теориялық және эксперименттік әдістерін қолдану.
РО 4. Жасанды интеллект, IoT, Машиналық оқыту, компьютерлік жүйелер мен желілер саласындағы сипаттамаларды талдау және есептеу есептерін шешу әдістерін меңгеру.
РО 5. Техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгеру, зияткерлік жүйелер мен құрылғыларды пайдалану, жөндеу және сервистік қызмет көрсету саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті, нәтижелерді практикада қолдануға қабілетті.
РО 6. Зертханалық, стендтік, полигондық, қабылдау-тапсыру және зияткерлік жүйелерді пайдалану, техникалық қызмет көрсету, жөндеу және қызмет көрсету жүйелері мен құралдарын сынаудың өзге де түрлерін орындау кезінде орындаушылар ұжымының құрамына қатысуға қабілетті.
РО 9. Бағдарламалық жасақтама жобасының пәндік аймағын рәсімдей білу және бағдарламалық өнім компоненттеріне сипаттама жасау.
РО 10. Диагностикалық жабдықты қолдана отырып және жанама белгілермен зияткерлік жүйелердің техникалық жағдайын бағалау деректерін пайдалану.
РО 11. Күрделі бағдарламалық әзірлемелердің сабақтастығы мен сапасының жоғары деңгейін бағдарламалауға және қамтамасыз етуге қабілетті.
РО 12. Экономикалық, экологиялық және математикалық деректерді талдау және бағалау, пәндік салалардың қарапайым қасиеттерін сипаттау және есептерді шешуде қорытынды жасау.

Оқу нәтижелерін бағалау

Емтихан нысаны Ұсынылатын үлес, %
1 Компьютерлік тестілеу 10
2 Жазбаша 10
3 Ауызша 5
4 Жоба 35
5 Практикалық 30
6 Кешенді 10

Course Curriculum

Жалпы білім беретін пәндер циклі

Міндетті компонент

OK1Қазақстанның қазіргі тарихы

Курс Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын адамзат тарихының, Еуразия мен Орталық Азия тарихының бір бөлігі ретінде қарастырады. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы-ХХ ғасырда және бүгінгі күнге дейін Ұлы дала аумағында орын алған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді тұтастай зерделеу, тарихи заңдылықтарды анықтау жүргізілетін кезең.

OK1Философия

Курс философия пәнін оның мәдени-тарихи дамуы мен заманауи дыбысындағы рухани сабақтардың ерекше формасы ретінде зерттеуді қамтиды. Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері зерттелуде. Философия-бұл адам өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін, адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге, оның негізгі бағытына қатынасының маңызды сипаттамалары туралы білім жүйесін құратын әлемді танудың ерекше формасы.

OK3Шет тілі (ағылшын)

Курс грамматика мен сөйлеу дағдыларына бағытталған ағылшын тілін үйренудің қарқынды бағдарламасын қамтиды. Курста Ақпараттық технологиялар саласындағы соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

OK3Қазақ (орыс) тілі

Курс инженерлік білімі бар Бакалаврларды даярлау жүйесінде ерекше орын алады. Техникалық жоғары оқу орнының студенттері үшін кәсіби қазақ/орыс тілдерін үйрену – бұл мектепте алған дағдылар мен қабілеттерді жетілдіру ғана емес, сонымен қатар болашақ мамандықты игерудің құралы.

ОК4Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Курс заманауи ақпараттық технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, қарапайым және кәсіби іс-әрекеттегі адамдармен қарым-қатынас әдістері мен құралдарын зерттеуді қамтиды. Бұл технологиялар ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға қатысты зерттеледі.

OK1Әлеуметтік-саяси білім модулі: саясаттану

Курс Ақпараттық технологиялар саласындағы мамандықтар үшін жалпы саяси білімге арналған. Курс саяси өзін-өзі тануды, өзінің саяси көзқарасын және коммуникативтік құзыреттілігін жетілдіруді қамтиды. Саяси білімге үйрету коммуникативті, интерактивті, студенттерге бағытталған, нәтижеге бағытталған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына байланысты.

OK1Әлеуметтік-саяси білім модулі: әлеуметтану

Курсқа әлеуметтанулық пәндік салалар, зерттеу әдістері мен бағыттары туралы білім кіреді. Курс барысында негізгі Әлеуметтанулық теориялар мен қазіргі қоғамның әртүрлі аспектілері туралы терең білім алудың тиімді әдістері егжей-тегжейлі талқыланады. Бұл курстың студенттер үшін ерекше маңызы-әлеуметтанулық қиялды дамыту, әлеуметтанудың ғылым ретінде негізгі түсініктерін түсіну мүмкіндігі.

OK1Әлеуметтік-саяси білім модулі: психология

Курс кең білім беру және әлеуметтік контексте психология мәселелерін ұсынады. Курстың мазмұнын игеру нәтижесінде алынған және қалыптасқан білім, Дағдылар студенттерге оларды өмірдің әртүрлі салаларында: жеке, отбасылық, кәсіби, іскерлік, қоғамдық, әртүрлі әлеуметтік топтар мен жас категорияларының өкілдерімен жұмыс жасауда қолдануға мүмкіндік береді.

OK1Әлеуметтік-саяси білім модулі: мәдениеттану

Курс қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың барлық кешенін зерттеуге, сондай-ақ тарих пен философия бойынша жалпы курстарға қосымша болуға көмектеседі. Курсқа морфология, семиотика, мәдениет анатомиясы, Қазақстан көшпенділерінің мәдениеті, прототүріктердің мәдени мұрасы, Орта Азияның ортағасырлық мәдениеті, Қазақ мәдениетінің қалыптасуы, жаһандану жағдайындағы қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т. б. тақырыптар кіреді.

Дене шынықтыру

Курс жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін әртүрлі дене шынықтыру құралдарын мақсатты пайдалану қабілетіне арналған.

Жалпы білім беретін пәндер циклі

ЖОО компоненті

ПК1Технологиялық кәсіпкерлік

Курс ұйымды құру, Кәсіпорында жоспарлау және бақылау, өндірістік процесті экономикалық талдау және оның нәтижелерін бағалау, өндірістік процесті ұйымдастыру және бақылау принциптері мен әдістерін зерттеуге арналған. Курс барысында ақпараттық технологиялар саласында кәсіпкердің табысты қалыптасуы үшін талап етілетін кәсіпкерлік Дағдылар мен көшбасшылық қасиеттер қарастырылады.

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

ПК1Жобаларды басқару

Жобаның өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерінде жобаларды басқарудың аспаптық құралдарын қолдана білу, жобалардың тәуекелдерін сапалы және сандық бағалау, жобаның тиімділігін анықтау.

ПК2Elective 3

Курс на выбор из следующих дисциплин (CCNA Маршрутизация и коммутация, CCNA Cyber Ops, Cisco IoT) или (HCIA Маршрутизация и коммутация. HCIA-LTE, HCIA-облачные сервисы)

ПК1Телекоммуникацияға кіріспе

Бұл телекоммуникациялық оқыту курсы телекоммуникацияның негізгі тұжырымдамаларына және телефония технологияларын қолдануға арналған. Сіз білесіз ретінде ақпаратты қоса алғанда, дауыс, деректер және бейне, беріледі бүкіл әлем бойынша.

ПК1Сигналдар мен жүйелер

Сигналдар мен жүйелер-бұл сигналдарды аналогтық және сандық өңдеуге кіріспе. Бұл тақырып сейсмикалық деректерді өңдеу, Байланыс, сөйлеуді өңдеу, суретті өңдеу, қорғаныс электроникасы, тұрмыстық электроника және тұтыну тауарларын қоса алғанда, көптеген салалардағы инженерлік жүйелердің ажырамас бөлігі болып табылады.

ПК1Embedded Systems Lab

Ендірілген жүйелер зертханасы-бұл сіздің информатика саласындағы дәреже бағдарламаңыздың бөлігі ретінде ұсынылатын жетілдірілген курс. Бұл микроконтроллерлер мен бағдарламаланатын логикалық құрылғыларға негізделген ендірілген жүйелерді дамытуға арналған практикалық курс. Кітаптар мен нұсқаулықтар жиынтығы (төмендегі әдебиеттерді қараңыз) курстың техникалық қолдауын қамтамасыз етеді, ал жабдықтар жиынтығы (төмендегі зертханалық жұмыстарды қараңыз) курс аясында орындалатын практикалық жаттығуларға арналған платформаны ұсынады

ПК1Сигналдарды сандық өңдеу

Сандық сигналды өңдеу дискретті сигнал жүйелерін талдау мен ұсынуды талқылаудан басталады, оның ішінде дискретті уақытты жинақтау, айырмашылық теңдеулері, z-түрлендіру және дискретті уақытты Фурье түрлендіру. Дискретті уақыт арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарға баса назар аударылады. Курс сандық желілерді және рекурсивті емес (импульстің соңғы сипаттамасымен) сандық сүзгілерді қамтиды. Сигналдарды сандық өңдеу сандық сүзгіні жасаумен және дискретті Фурье түрлендіруді есептеу үшін жылдам Фурье түрлендіру алгоритмін талқылаумен аяқталады.

ПК3Киберқауіпсіздік негіздері

Операциялық жүйелердің құрылу принциптерін, түрлері мен функцияларын және оларды қорғау жүйесін зерттеу

Сандық схемаларды жобалау

Тұрақты, гармоникалық және гармоникалық емес токтың электр тізбектерінде болатын негізгі физикалық заңдылықтар мен физикалық процестерді зерттеу.

ПК7, ПК10Инновация зертханасы

Курс студенттердің әр түрлі жарыстарда (хакатондарда) ұсына алатын ең төменгі өнімді дайындағаннан кейін жобаны орындауға арналған. Курс дәрістің болуын білдірмейді және барлық сабақтар дайын өнімнің нәтижелерін алуға барынша назар аудара отырып, тәжірибеге бағытталған болады. Курс барысында студенттер бірінші курста алған барлық білімдерін, соның ішінде дайын қосымшаны әзірлеу туралы білімдерін қолдануы керек. Бұл курсқа ең аз өнімнің жоғары сапалы бизнес компонентіне үлкен көңіл бөлінеді. 5

ПК3Зерттеу әдістері мен құралдары

Іргелі және қолданбалы зерттеулерді енгізу әдістері мен құралдарын зерделеу
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курс ғылыми зерттеулерді енгізу үшін қажетті негізгі әдістер мен құралдарды зерттеуге арналған. Курс сонымен қатар студенттерді Web of Science, Scopus, ScienceDirect және басқалары сияқты ғылыми мақалалардың ең танымал іздеу базаларымен таныстырады. Курс барысында студенттер дәйексөз алу және қажетті ғылыми ақпаратты іздеу құралдарымен танысады.
Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны: эмпирикалық зерттеу әдістері (байқау, салыстыру, өлшеу, эксперимент); теориялық зерттеу әдістері (абстракциялау, талдау және синтездеу, идеализация, индукция және шегеру, ойлау модельдеуі, абстрактіден нақтыға көтерілу және т.б.).
Оқыту нәтижелері: курстың мақсаты мен мазмұнына сәйкес жоғары білікті маманды қалыптастыру үшін талап етілетін дағдылар мен құзыреттерді игеру.

ПК8Диплом алдындағы практика

Курс дипломдық жобаны жазу үшін материалдарды жинау мен талдауды ұсынады

Бейіндік пәндер циклі

Таңдау бойынша Компонент

ПК5Elective 2

Келесі пәндерді таңдау курсы (сымсыз желілер, CCNA бағыттау және коммутация, CCNA CyberOps) немесе (ұялы желілер, Hcia бағыттау және коммутация. HCIA-LTE)

ПК5Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі

Бұл курста студент желінің негізгі және қосалқы құралдарын және желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтерін оқиды.

ПК5Elective 4

Келесі пәндерді таңдау курсы (CCNA CyberOps, Cisco Ios) немесе (KIA-LTE, HSPA-бұлтты қызметтер)

ПК2Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

Курс бағдарламалық қамтамасыз ету қауіпсіздігіне назар аудара отырып, ақпараттық қауіпсіздік негіздерін зерделеуге арналған.

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

ОК4, ПК3Сызықтық алгебра

Зерттеуге тақырыптар кіреді: матрица теориясы, сызықтық теңдеулер жүйесі, векторлық кеңістік теориясы, Аналитикалық геометрия элементтері.

ОК4, ПК3Математикалық талдау

Курс студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның информатика саласындағы қосымшаларымен таныстырады. Оқу процесінде студенттер әртүрлі қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен құралдарды оқып, қолдана білуі керек. Сонымен қатар, олар дифференциалдық және интегралды есептеу теориясына негізделген талдау арқылы шексіз кіші айнымалыларды зерттеудің іргелі әдістерін зерттейді.

ОК4, ПК3Дискретті математика

Курс дискретті нысандарды зерттеуге арналған математиканың бөлігі болып табылады (мұнда жеке немесе бір-бірімен байланысты емес элементтерден тұратын дискретті құралдар). Жалпы алғанда, Дискретті математика объектілер есептелген кезде, ақырлы (немесе есептелетін) жиындар арасындағы қатынастар зерттелген кезде және қадамдардың соңғы санын қамтитын процестер талданған кезде қолданылады. Дискретті математиканың маңыздылығының өсуінің басты себебі – ақпаратты есептеу машиналары дискретті түрде сақтайды және өңдейді.

OK3Кәсіби ағылшын тілі

Курс ағылшын тілін академиялық және қолданбалы (ақпараттық технологиялар саласы) оқытудың қарқынды әрі ілгері бағдарламасын, кәсіби ауызекі тіл мен жалпы терминологияны түсінуге бағытталған дағдыларды қамтиды. Курста Ақпараттық технологиялар саласындағы соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

ОК4Ықтималдылық және математикалық статистика

Оқу пәні кез-келген оқиғаның ықтималдығы мен статистикасына, сондай-ақ математика мен бағдарламалау, Математикалық талдау бөлімін, заманауи статистикалық әдістер мен экономикалық теорияны қамтитын пәнаралық оқыту бағдарламасындағы операциялық жүйелер арасындағы байланысқа арналған.

ПК3, ПК5Операциялық жүйелер (Linux)

Оқу пәні ақпараттық резервтің шегін ескере отырып, шуылға қарсы кодтарды зерттеуге бағытталған. Іріктеу және кванттау қателерін бағалаңыз

ПК2Алгоритмдер және деректер құрылымы

Курс әртүрлі есептерді шешу үшін алгоритмдер мен деректер құрылымын зерттеуге арналған. Ол үшін бағдарламалық құрылым, алгоритмдер мен бағдарламаларды құру принциптері, шешу әдістері, Алгоритмдеу, бағдарламалау қарастырылады.

ПК3Электроника

Электротехникаға кіріспе. Электр тізбегінің негізгі түсініктері мен элементтері. Тұрақты токтың электр тізбектері. Тұрақты токтың электр тізбектерін есептеу. Бір фазалы айнымалы токтың электр тізбектері. Кешенді әдіс. Бір фазалы айнымалы токтың электр тізбектерін есептеу. Кернеу резонансының жағдайы. Ток резонансының шарты. Тұрақты токтың күрделі электр тізбектерін есептеу. Үш фазалы токтың электр тізбектері.

ОК3Кәсіби ағылшын тілі

Курс кәсіби қызметпен байланысты ағылшын тілін үйренудің қарқынды бағдарламасын қамтиды. Курста Ақпараттық технологиялар саласындағы соңғы жетістіктерді көрсететін тақырыптар бар, ал терминологиялық сөздік оларды студенттердің қажеттіліктеріне тікелей сәйкес етеді.

ПК4C / C ++ тілінде кеңейтілген бағдарламалау

Ол пайдаланушы кеңістігі / ядро шекарасындағы пайдаланушы кеңістігінде төмен деңгейлі жүйелік бағдарламалауды қамтиды. Студенттер C бағдарламалау тілі, жүйелік қоңыраулар, жадты басқару, ағындар, процестер және параллелизм туралы біледі.

ОК1Capstone Project

Capstone дауысты Интернет протоколы (VoIP) арқылы Ethernet (WAN) негізіндегі ғаламдық желі арқылы беруді қолданатын байланыс желісін жобалауды және жүзеге асыруды қамтиды.

ПК8Диплом алдындағы практика

Курс дипломдық жобаны жазу үшін материалдарды жинау мен талдауды ұсынады

Негізгі пәндер циклі

Таңдау бойынша Компонент

ПК5С++ бағдарламалауға кіріспе

Курс бағдарламалауды, күйін келтіруді және тапсырмаларды орындауды үйренуге арналған.
Желілік технологиялардың жұмыс істеу принциптері, жергілікті және қашықтағы желілік ресурстарға қол жеткізу, C ++тілін қолданатын бағдарламалар талданады.

ПК5Java бағдарламалауға кіріспе

Курс бағдарламалық жүйелерді бағдарламалау, жөндеу және іске асыру негіздерін үйренуге арналған. Сондай-ақ, курс барысында Java бағдарламалау тілін қолдана отырып, желілік технологиялар мен бағдарламалардың жұмыс принциптері талданады.

ПК7Деректер базасын жүйелік басқару

Деректер базасын ұйымдастыруға және жүргізуге арналған мамандандырылған бағдарлама (көбінесе бағдарламалар жиынтығы).

ПК4Веб-бағдарламауға кіріспе

Курс студенттерге HTML белгілеу тілі, Cascading Style Sheets (CSS) көмегімен веб-сайт стилін жоспарлау, сонымен қатар негізгі функцияны орындау үшін JavaScript сценарий тілін қолдану арқылы веб-сайттар мен қосымшалардың негіздерін үйретеді.

ПК11Java объектті бағытталған бағдарламалау

Java бағдарламалау тілін қолдана отырып бағдарламалау негіздерін үйрену.
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курс бағдарламалау негіздерін, бағдарламалық жүйелерді жөндеу және іске асыруды үйренуге арналған. Сондай-ақ, курс барысында Java бағдарламалау тілін қолдана отырып, желілік технологиялар мен бағдарламалардың жұмыс принциптері талданады.
Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны: тармақталу циклдері мен операторлары, массивтер мен жолдар, функциялар және рекурсияға кіріспе, көрсеткіштер мен сілтемелер, құрылымдар.
Оқыту нәтижелері: курстың мақсаты мен мазмұнына сәйкес жоғары білікті маманды қалыптастыру үшін талап етілетін дағдылар мен құзыреттерді игеру.

ПК2, ПК6Компьютерлік ұйым және сәулет

Курс әмбебап және мамандандырылған компьютерлер мен ендірілген жүйелердің негізіндегі заманауи микропроцессорлық технологияның жұмыс принциптерін, микропроцессордың жадпен және сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру әдістерін зерттеуге бағытталған. Курсты оқу барысында студенттер қазіргі заманғы микропроцессордың ішкі құрылымының ерекшеліктері туралы түсінік алуы керек.

ПК5Компьютерлік желілер

Курс деректерді үлестірілген өңдеудің, математикалық модельдеудің, информатиканың практикалық мәселелерін шешу үшін заманауи есептеу техникасын қолдану саласында білім береді.

ПК7Oracle дерекқорын басқару жүйесі

Курс SQL-ORACLE тілін қолдана отырып, тұжырымдамалық кезеңнен бастап физикалық іске асырумен аяқталатын мәліметтер базасын жобалауда білім мен дағдыларды береді

ПК1Машиналық оқытуға кіріспе

Бұл курста студент Машиналық оқыту арқылы шешілетін мәселелердің негізгі түрлерін үйренеді-негізінен жіктеу, регрессия және кластерлеу туралы. Сондай — ақ, олар машинаны оқытудың негізгі әдістері мен олардың ерекшеліктері туралы біле алады, модельдердің сапасын бағалауды үйренеді-және модель белгілі бір мәселені шешуге жарамды ма, жоқ па, соны шеше алады.

ПК12Ойлау дизайнын игеру

Курс дизайн-ойлауды қолдану арқылы бизнес-идеяларды құруды көздейді. Студенттер клиенттің проблемасын көреді, бірнеше шешім қабылдайды және олардың ең жақсысын бүкіл нарыққа шығарады. Курс клиенттердің қажеттіліктерін түсінуге көмектеседі — тіпті олар білмейтін адамдар да; осы қажеттіліктерді қалай қанағаттандыру туралы бірнеше идеяларды ойлап табыңыз; прототиптер жасаңыз және идеяларды шығынсыз сынап көріңіз; шешімді таңдап, оған қаражат салыңыз және клиенттерге не қажет екенін біліңіз.

ПК12Коммуникацияларды басқару

Курс жобадағы коммуникацияларды басқарудың жүйелі тәсілін қалыптастыруға бағытталған. Студенттер ақпаратпен жұмыс істеудің заманауи әдістері мен әдістерін игере отырып, коммуникацияларды басқару процестерімен танысады. Бұл процесте жоба қатысушыларымен оңтайлы ақпарат алмасу жүйесін құрудың практикалық қадамдары қарастырылады.

ПК4Ендірілетін жүйелерді әзірлеу

Бұл практикалық курс нақты уақыт жүйелерінің негізін құрайтын әртүрлі құрылыс блоктарымен және негізгі ғылыми және инженерлік принциптермен таныстырады. Курс кіріктірілген процессор архитектурасының интеграцияланған аппараттық және бағдарламалық аспектілерін, сондай-ақ нақты уақыттағы басқару, ресурстар / құрылғылар және жад сияқты күрделі тақырыптарды қамтиды.

ПК4Elective 1

Келесі пәндерді таңдау курсы (сымсыз желілер, CCNA бағыттау және коммутация) немесе (ұялы желілер, Hcia бағыттау және коммутация)

ПК4IoT-қа кіріспе

«IoT кіріспе» курсы аясында кешенді Интернеттің сапалы жаңа экономикасының тұжырымдамалары мен міндеттеріне шолу жасалды.
Курс материалы шешім қабылдау және өзара әрекеттесу процестерін жақсартуға мүмкіндік беретін миллиардтаған заттар мен триллион гигабайт деректерді біріктіретін желілік платформа тұжырымдамасын ұсынады.
Сондай-ақ, «машина-машина» (M2M), «машина-адам» (M2P) және «адам-адам» (P2P) сияқты Заттар интернетіне негізделген шешім шеңберіндегі өзара әрекеттесу түрлері қарастырылады.

ОК2Оқу практикасы

Оқу практикасы студенттерді даярлау бағдарламасының құрамдас бөлігі болып табылады. Практиканың негізгі мазмұны білім алушылардың болашақ кәсіби қызметінің сипатына сәйкес келетін практикалық оқу, оқу-зерттеу, шығармашылық тапсырмаларды орындау болып табылады. Оқу практикасының мақсаты: оқу процесінде алынған пәндер бойынша теориялық және практикалық білімді зерделеу және бекіту, студенттердің шығармашылық белсенділігі мен бастамасын, олардың көркемдік-шығармашылық қажеттіліктері мен эстетикалық дүниетанымын дамыту.

ПК8Өндірістік тәжірибе (2, 3 курс)

Бұл курстың мақсаты-студенттерге кәсіби ортада стратегиялық қарым-қатынас жасауды үйренуге көмектесу. Оқушылардан хабарламаны жасамас бұрын олардың аудиториясын, қарым-қатынас мақсатын және жұмыс мәнмәтінін талдауды сұрайды. Курс студенттердің жазу, сөйлеу, командада жұмыс істеу және болашақ менеджерлер рөлінде мәдениеттер арасында сөйлесу қабілетін жақсартуға бағытталған.

Қалай түсуге болады

Оқу бағдарламалар

Студенттік өмір

Инфраструктура