Студенттік бөлім

Бөлімнің негізгі міндеті білім алушылардың жеке және жалпы қол жетімді ақпаратын есепке алу және талдау, Студенттер бойынша бұйрықтар мен өкімдерді есепке алу және жеке істерді жүргізу болып табылады.

Департаменттің функциялары

 • Департамент қызметінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша академиялық департамент директорының, серіктестік басшылығының тапсырмаларын орындау;
 • Білім беру, зейнетақылық және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік және жергілікті органдармен және ұйымдармен, бақылау-қадағалау органдарымен және университет мүддесінде студенттік контингент, білім алушыларды оқыту, ауыстыру және қайта қабылдау мәселелері бойынша басқа да ұйымдармен хат алмасу және өзара іс-қимыл жасау;
 • білім алушылардың "Platonus", "ЖББОЖ", "ҰБДБ", "ҚР БҒМ ҰТО", "Moodle" деректер базасын енгізуді, қалыптастыруды және жаңартуды, білім беру гранттары мен мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылар контингентінің қозғалысын жүзеге асыру;
 • Білім алушылардың, оның ішінде ҚБТ қолдана отырып білім алушылардың сапалық және сандық контингентін талдау және мониторингілеу;
 • Пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары үшін ректордың грантын тағайындау конкурсына қатысуға ҚР Президентінің стипендиясын тағайындауға, жоғары білім алу үдерісінде босаған бос білім гранттарына үміткер студенттердің қажетті ақпаратты, сондай-ақ құжаттар пакетін қалыптастыру;
 • Қабылдау комиссиясынан актілер бойынша қабылдауды жүзеге асыру және университетте оқудың барлық кезеңі ішінде белгіленген тәртіппен кейіннен есепке алу, жүргізу және сақтау үшін бірінші курс оқушыларының жеке істерін сақтау;
 • Білім алушылар контингентінің қозғалысы бойынша (қайта қабылдау, бір ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру, бір ББ-дан екіншісіне ауыстыру, академиялық демалыс беру, академиялық демалыстан шығу, оқудан шығару), тегін, атын, әкесінің атын өзгерту туралы, пәндік олимпиадаларға қатысу үшін білім алушыларды іссапарға жіберу туралы бұйрықтардың жобаларын дайындау;
 • Негізгі құжаттарды қамтамасыз ету, дайындау және ресімдеу;
 • 1-НК, 3-НК нысандары бойынша жыл сайынғы статистикалық есепті; №1,2,3,4 нысандары бойынша ЕҚБЖ-да жарты жылдық әкімшілік есептілікті; ресми сұрау салу бойынша ҚР БҒМ ЖЖБД және әртүрлі ұйымдар мен мекемелердің ЖОО бойынша жыл сайынғы анықтамаларды жасау;
 • "Студенттерді қалпына келтіру және ауыстыру", "академиялық демалысқа шығу" мемлекеттік қызметтері бойынша есептер құрастыру»;
 • Уәкілетті органдар мен серіктестік басшылығы шешімдерінің жобаларын, сондай-ақ жо қызметіне қатысты өзге де құжаттарды әзірлеуге қатысу;
 • СБ құзыреті шеңберінде серіктестіктің құрылымдық бөлімшелеріне консультациялық, әдіснамалық көмек көрсету;
 • Мемлекеттік органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша уәкілетті мемлекеттік, мемлекеттік емес органдарға, мекемелерге және үшінші тұлғаларға, сондай-ақ серіктестік басшылығына хаттар, сұрау салулар, жауаптар, есептер және өзге де қажетті құжаттарды дайындау;
 • СБ-нің міндеттеріне сәйкес, сондай-ақ серіктестік органдары, басшылығы және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Департамент құрылымы

Мукалиева Мадина Нурлановна
Жетекшісі

Room: С1.1.270

Аскарова Гульмира Тулюбаевна
Маман

Room: С1.1.270