Офис тіркеуші

Бөлімнің негізгі міндеті білім алушыға оның негізгі мақсатына – серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерімен тығыз қарым-қатынаста білім, білік, дағды мен құзыреттіліктің жоғары сапасымен таңдалған білім беру бағдарламасы бойынша білім алуға қол жеткізу болып табылады.

Департамент құрылымы

Койтанова Алия Женисовна
Жетекшісі

Tel: 
Email:
Room: 

Қабылдау уақыты:

Смагулова Айнагуль Олжабаевна
Бас менеджер

Tel: 
Email: 
Room: 

Қабылдау уақыты:

Нурбекова Айдана Тлеукановна
Менеджер

Tel: 2029
Email: aidana.nurbekova@astanait.edu.kz 
Room: С1.1.273

Қабылдау уақыты:
Сәрсенбі: 14:00-17:00
Жұма: 14:00-17:00

Функциялары

 • Академиялық топтарды қалыптастыру;
 • Білім алушының барлық оқу жетістіктерінің тарихын тіркеу және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыру, оның академиялық рейтингісін есептеу;
 • Білім алушылардың "Platonus", "ЖББОЖ", "ҰБДБ", "ҚР БҒМ ҰТО", "Moodle" деректер базасын енгізуді, қалыптастыруды және жаңартуды, білім беру гранттары мен мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылар контингентінің қозғалысын жүзеге асыру;
 • Білім алушылардың, оның ішінде ҚБТ қолдана отырып білім алушылардың сапалық және сандық контингентін талдау және мониторингілеу;
 • 1-НК, 3-НК нысандары бойынша жыл сайынғы статистикалық есепті; №1,2,3,4 нысандары бойынша ЕҚБЖ-да жарты жылдық әкімшілік есептілікті ресми сұрау салу бойынша ҚР БҒМ ЖЖБД және әртүрлі ұйымдар мен мекемелердің ЖОО бойынша жыл сайынғы анықтамаларды жасау;
 • ПОҚ-ның оқу жылына орташа жылдық педагогикалық жүктемесін, сондай- ақ ПОҚ мен студенттердің ара қатынасын бекіту жөнінде ұсыныстар енгізу;
 • Оқу жылына академиялық күнтізбені әзірлеу, серіктестіктің Ғылыми кеңесіне бекітуге ұсыну;
 • Оқу жоспарларын ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдау кешеніне және "Platonus" автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне енгізуді жүзеге асыру;
 • Оқу жұмыс жоспарларын қалыптастыруды қамтамасыз ету;
 • Аралық және қорытынды аттестаттау емтихандарын өткізу нысанын бекітуге дайындау, отырыс шешімдері негізінде емтихандарды өткізу нысандары бойынша өзгерістер енгізу;
 • ПОҚ оқу жүктемесін есептеуді жүзеге асыру;
 • Оқу пәндерін оқытушыларға бекіту бойынша жұмысты ұйымдастыру және серіктестік ректоратының қарауына бекіту жобасын дайындау;
 • Қосымша (жазғы) семестрді қоса алғанда, білім алушылар үшін оқу сабақтарының кестесін, емтихандардың сабақ кестесін, консультацияларды және т. б. қалыптастыру.;
 • Ресімделген өтініштер мен шарттар негізінде ПОҚ жазғы семестрдегі жұмысы туралы бұйрықты қалыптастыру;
 • Аудиторлық Қордың жұмыспен қамтылуын бақылау;
 • Білім алушылар мен оқытушылардың оқу сабақтарының кестесін сақтауына тексеру жүргізу;
 • Ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер енгізу;
 • Оқу пәндеріне тіркеу және қайта тіркеуді жүзеге асыру;
 • Транскрипт беру;
 • ЖОО-ның міндетіне сәйкес, сондай-ақ серіктестік органдары, басшылығы және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.