SMART CITY ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР КОНКУРСЫ

ҚАЗАҚСТАН МЕКТЕПТЕРІНІҢ БІТІРУШІ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДА SMART CITY ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫ

Ұйымдастырушы - "Astana IT University" ЖШС

Қазақстан Республикасының мектептері бітіруші сынып (10-12) оқушылары түлектері (Назарбаев Зияткерлік мектептері, Республикалық физика-математика мектебі, «Білім-Инновация» лицейлері мен мектептері, ZERDE мектебі, Quantum STEM School, IT лицейлер мен мектептер, басқа да мектептер) арасындағы инновациялық жобалар республикалық конкурсы «Astana IT University «ЖШС–де білім беру грантын беру үшін өткізіледі.

Білім беру гранттарының саны AITU ректорының бұйрығымен анықталады.

AITU білім беру гранты және студенттерге қабылдау ұлттық бірыңғай тестілеуді (бұдан әрі-ҰБТ) тапсырған жағдайда кемінде 65 балл және әр пән бойынша кемінде 5 балл нәтижесімен ұсынылады. 2024 жылғы талапкерлер үшін ҰБТ сертификаты 2024 жылғы болуы тиіс.

Конкурс өткізілу тілі: ағылшын

Мақсаты

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін және ақпараттық технологиялар саласындағы білімге қызығушылығын анықтау және дамыту.

Міндеттері

– ғылыми-зерттеу қызметіне және оқуға қызығушылықты арттыру;
– ең дарынды және дарынды жас зерттеушілерді анықтау және қолдау;
– Қазақстан Республикасының зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға жәрдемдесу.

Байқау «Smart City технологиялары» еркін тақырыбы бойынша өткізіледі (мысалы, қаланың ақпараттық жүйесі, қалалық цифрлық платформа, Денсаулық сақтау, энергетика, Қалдықтарды басқару, Көлік және ұтқырлық, қаладағы қауіпсіздік, экология және т. б.)

Конкурстың өту мерзімі

2023 жылдың желтоқсаны – 2024 жылдың наурызы

1 кезең – онлайн, сырттай

Мектептерді ақпараттандыру 25 желтоқсан-15 қаңтар  2024 ж. Қазақстан Республикасы мектептерінің бітіруші сыныптарының (10-12 сынып) оқушыларын ақпараттандыру және қатысуға тарту мақсатында конкурс өткізу туралы хабарландыру. Байқау материалдарын қабылдау 2023 жылдың 15 қаңтарынан басталады. Оқу орны 2024 жылы 04 ақпанға дейін (қоса алғанда) (1-қосымша) конкурсқа қатысу, өтінімдерді келесі сілтеме арқылы толтырып жіберуі қажет https://forms.gle/aRsN4QvbdNu9n7U46

Мектептерді ақпараттандыру

Cұрақ-жауаппен ақпараттық-түсіндіру сессиясы 2024 жылғы 10 қаңтарда сағат 13:00-де өтеді (Астана уақыты) Microsoft teams-тегі бейне-конференцияға сілтеме

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRmYjUwMmUtZTlhMi00MzgwLTg0OWMt

 

Өтінімдер мен жобаларды "Astana IT University" ЖШС тіркеу

Конкурстық материалдарды қабылдау 2024 жылдың 15 қаңтар- 04 ақпан (қоса алғанда) өтеді. Белгіленген мерзімнен кейін конкурсқа келіп түскен және талаптарды бұза отырып ресімделген өтінімдер қарауға қабылданбайды. Конкурсқа ұсынылады:

– «Өтінім – талаптарға сәйкес рәсімделген форма алқылы жіберу;
– 2 минуттық бейнемен жобаның сипаттамасы.

Конкурс шарттарына сай келмейтін немесе талаптарды бұза отырып ұсынылған жұмыстар қарауға қабылданбайды.

Сараптамалық комиссия жобаларды іріктеуді, оларды плагиатқа тексеруді және конкурстың келесі кезеңіне қатысу үшін сараптаманы 2024 жылдың 20 ақпанға дейін жүргізеді. Іріктеу нәтижелері бойынша AITU ресми сайтында 2-ші кезеңге өткен қатысушылар/командалар тізімі жарияланады.

2 кезең – оффлайн

Жобаларды қорғау конкурстың финалы 28 – 29.03.2024 жылдың аралығында Astana IT University -де офлайн өткізіледі. Конкурсқа қатысу үшін жұмыстарды іріктеуді және оларды бағалауды сараптама комиссиясы жүзеге асырады. Конкурсты өткізу жөніндегі Сараптамалық комиссияның құрамына AITU профессорлық-оқытушылық құрамы, студенттері мен магистранттары арасынан сарапшылар енгізіледі. Байқау қорытындысы 2024 жылдың 29 наурызында шығарылады.

Толық ақпарат Конкурс туралы ережеде берілген.

Жобаны қорғау уақыты – 7 минут.

Презентацияны рәсімдеу формасы – еркін. MS PowerPoint форматындағы презентацияның электрондық нұсқасы 5 слайдтан аспауы қажет.

Конкурста неше кезең бар және конкурстың форматы қандай?

Конкурс 2023 жылдың желтоқсан – 2024 жылдың наурыз айлары аралығында өтеді. Конкурс келесі кезеңдерден тұрады:
1 кезең – онлайн, сырттай. Оқу орны 2023 жылы 04 ақпанға дейін (қоса алғанда) (1-қосымша) облыстық конкурсқа қатысуға көрсетілген форма арқылы өтінім беру қажет
2 кезең – оффлайн. Жобаларды қорғау мақсатында конкурстың финалын өткізу (2024 жылдың 28-29 наурызында).

Конкурсқа қатысу үшін кім өтінім бере алады?

Конкурсқа жеке тұлға ғана қатыса алады.
Конкурсқа Қазақстан Республикасының мектептердің бітіруші сыныптарының (10-12 – сыныптар) оқушылары қатыса алады. Конкурсқа қатысудың командалық (құрамында 2 адам) немесе жеке нысаны көзделеді.
Бір қатысушыдан/қатысушылар командасынан бір ғана өтінім қабылданады.

Конкурсқа жобалар қандай тақырып бойынша қабылданады?

Байқау «Smart City технологиялары» еркін тақырыбы бойынша өткізіледі. Мысалы, қаланың ақпараттық жүйесі, қалалық цифрлық платформа, Денсаулық сақтау, энергетика, Қалдықтарды басқару, Көлік және ұтқырлық, қаладағы қауіпсіздік, экология және т. б.

Жобаларды іріктеу және бағалау қалай жүргізіледі?

Конкурсқа қатысу үшін жұмыстарды іріктеуді және оларды бағалауды сараптама комиссиясы жүзеге асырады. Конкурсқа қатысуға осы Ережеде белгіленген және өтінім нысанында (1-Қосымша) белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген жұмыстар жіберіледі.
Бірінші кезеңде сараптамалық комиссия жобаларды іріктеуді, оларды плагиатқа тексеруді және конкурстың келесі кезеңіне қатысу үшін сараптаманы жүргізеді (2023 жылы 20 ақпанға дейін). Іріктеу нәтижелері бойынша AITU ресми сайтында 2-ші кезеңге өткен қатысушылар/командалар тізімі жарияланады.
Екінші кезеңде (2023 ж. 28-29 наурызда) 2-ші кезеңге өткен қатысушылар/командалар жобаларды қорғайтын болады. Жобаны қорғау уақыты – 7 минут. Презентацияны рәсімдеу формасы – еркін. MS PowerPoint форматындағы презентацияның электрондық нұсқасы 5 слайдтан аспауы қажет.

Өтінімдер мен жобалар қай тілде қабылданады?

Баяндамаларды тек ағылшын тілінде рәсімдеуге болады. Қолжазба материалдары қарастырылмайды.

Жобаларды кім бағалайды?

Сараптау комиссиясы келісім бойынша 5-10 адамнан тұрады (сараптау комиссиясының төрағасы мен мүшелері). Сараптама комиссияларының саны – 5. Конкурсты өткізу жөніндегі Сараптамалық комиссияның құрамына AITU профессор оқытушылар құрамы (бұдан әрі – ПОҚ), студенттері мен магистранттары қатарынан сарапшылар кіреді. Сараптау комиссиясының құрамы университет Ректорының бұйрығымен анықталады.

Жобалар қандай критерийлер бойынша бағаланады?

Конкурсқа қатысушылардың жобалау жұмыстары құзыреттіліктің бес құраушысы бойынша көрсеткіш үшін 1 балдан бағаланады (болмаған жағдайда балл қойылмайды):
– шығармашылық қабілеті (жұмыстың дизайнындағы өзіндік және шығармашылық, жаңа тәсілдерді қолдану, тақырыптың өзектілігін және жұмыстың практикалық маңыздылығын түсіну, өз ұстанымын білдіру, оны негіздеу);
– ғылыми ойлау (проблеманы бөліп көрсете білу және оның өзектілігін негіздеу, мақсатты, міндеттерді тұжырымдай білу, салыстыра, салыстыра, жинақтай және қорытынды жасай білу, себеп-салдарлық байланыстарды анықтай білу, дәлелдер келтіре және мысалдармен суреттей білу, алынған нәтижені қойылған мақсатпен байланыстыра білу);
– АКТ пайдалану (ақпараттық және уақытша кеңістікті тиімді ұйымдастыра білу, пайдаланылатын бағдарламалық өнімдердің негізділігі);
– пайдаланылған зерттеу әдістерінің тиімділігі (негізгі терминдерді және жоба тақырыбы бойынша нақты материалдарды білу, проблемаға қатысты қазіргі көзқарастарды (тәсілдерді) және оны шешу тәсілдерін білу, ақпарат көздерін білу);
– Шешендік шеберлік, демонстрациялық материалдың сапасы, анықтық (сауатты, эмоционалды және еркін сөйлей білу, өз ұстанымын білдіру, оны негіздеу);
– команда мүшелерінің үйлестіру деңгейі (тек командалық жұмыстар үшін).

Максималды мүмкін болатын ұпай саны: – 5 жеке жұмыс үшін, 6-қазылар командалық жұмыс үшін алқасының барлық мүшелерінің орташа бағасы бойынша қойылады.

Конкурстың толық сипаттамасы

Қазақстан мектептері 10-12 сынып оқушыларының арасында Smart City инновациялық жобалар Республикалық конкурсының екінші кезеңіне қатысу үшін іріктелген жобалардың тізімі

Аяқталған конкурстар (мұрағат)

2023 жылғы конкурс нәтижелері

2022 жылғы конкурс нәтижелері