Бухгалтерлік есеп департаменті

Департамент құрылымы

Сейдахметова Айнаш
Бас бухгалтер

Tel: +7 (7172) 645 720
Email: ainash.seidakhmetova@astanait.edu.kz
Room: С2. – 1.11

Қабылдау уақыты:
Сәрсенбі: 14:00-17:00
Жұма: 14:00-17:00

Калыкова Ботагөз
Бас менеджер

Tel: +7 (7172) 645 720
Email: botagoz.kalykova@astanait.edu.kz
Room: С2. – 1.11

Қабылдау уақыты:
Сәрсенбі: 14:00-17:00
Жұма: 14:00-17:00

Департамент міндеттері

 • Ұйымның қызметі туралы, оның қаржылық жағдайын пайдаланушылар үшін қажетті мүліктік жағдайы туралы (бухгалтерлік және салық есептілігін қоса алғанда), толық және сенімді ақпаратты қалыптастыру
 • Сыртқы пайдаланушыларға - инвесторларға, несие берушілерге және басқа басқа пайдаланушыларға бухгалтерлік және салық есептілігін дайындау.

Департамент функциялары  

 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және ҚЕХС сәйкес ұйымды құру және есепке алу;
 • Кәсіпорын қызметі туралы толық және сенімді бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және уақтылы ұсыну;
 • Ішкі қаржылық есептілікке арналған құжаттардың нысандарын әзірлеу;
 • Түгендеу жүргізу тәртібін қамтамасыз ету;
 • Шаруашылық операцияларын бақылау;
 • Мүлікті, міндеттемелерді және шаруашылық операцияларды, кіріс қорларды, тауарлық-материалдық құндылықтарды және ақшаны есепке алу;
 • Негізгі құралдардың, тауарлық-материалдық құндылықтардың және ақша қаражаттарының қозғалысымен байланысты бухгалтерлік операциалардың шоттарында уақтылы көрсету;
 • Өнімді өткізуді, жұмыстарды (қызметтерді), кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметінің нәтижелерін, сондай-ақ қаржылық, есеп айырысу-несиелік операцияларды есепке алу;
 • Құжаттарды уақытында және тиісті рәсімдеу;
 • Уақытылы есептеу, жалақы төлеу және жұмыс берушінің актілері негізінде қызметкерлерге сыйақы төлеу үшін басқа да төлемдер;
 • Мемлекеттік бюджеттен тыс әлеуметтік қорларға салықтар мен алымдар және сақтандыру сыйлықақыларын дұрыс есептеу және аудару, банк мекемелеріне төлемдер, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражат;
 • Бекітілген бұйрық негізінде студенттерге шәкіртақыны уақтылы есептеу және төлеу;
 • Жетіспеушіліктің, ақша мен тауарлық-материалдық қорлардың заңсыз жұмсалуын, қаржы-экономикалық заңнаманың бұзылуын болдырмау бойынша шаралар қабылдау;
 • Ақша қаражаттары мен тауарлық-материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі мен ұрлығы туралы материалдарды ресімдеуге қатысу, қажет болған жағдайда тергеу және сот органдарына беру;
 • Қаржылық және кассалық тәртіпті қатаң сақтауды, бухгалтерлік есеп шоттарындағы жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешекті және басқа шығындарды есептен шығарудың заңдылығын, бухгалтерлік құжаттардың сақталуын, белгіленген тәртіпте архивке тапсырылуын және сақталуын қамтамасыз ету;
 • Қолма-қол ақша мен материалдық құндылықтарды қабылдау және беру үшін негіз болатын құжаттарды, сондай-ақ несиелік және есеп айырысу міндеттемелерін бас есепшімен қарастыруы және қол қоюы;