Жоғары оқу орындарында цифрлық мәдениетті дамыту: еуропалық тәжірибе (DigCEE)

Бағдарламаның атауы: ERASMUS-JEAN MONNET MODULE-2022-HEI-TCH-RSCH

Қаржыландыру көзі: Еуропалық Одақтың білім және мәдениет мәселелері бойынша атқарушы агенттігі

Жоба жайлы қысқаша ақпарат: Модульдің мақсаты – Еуропалық Одақ саясаты тұрғысынан жоғары білім берудегі цифрлық мәдениетті дамытудың теориялық және практикалық негіздерін қарастыру және одан әрі қолдану.

«Жоғары орындарында цифрлық мәдениетті дамыту: еуропалық тәжірибе» модулі келесі негізгі іс-шараларды қамтиды: тренингтер (дәрістер мен практикалық сабақтар), баяндамалар, дөңгелек үстелдер, семинарлар, жазғы мектеп, конференция.

Оқу модулі аясында AITU-дың бакалавриат деңгейіндегі «Media Technologies», «Digital Journalism», «IT Management», «IT Entrepreneurship», «Software Engineering», «Cyber Security» білім беру бағдарламаларының студенттері оқытылады. Модуль студенттерге технологияны шығармашылық түрғысынан пайдалануға және технологиялық өзгерістердің қоғамдық қатынас саласындағы мәдени факторға әсерін талдауға мүмкіндік береді. Курсты аяқтағаннан кейін студенттердің білім беруді цифрлық түрлендіру саласындағы Еуропалық Одақтың саясаты жайлы терең білімі, технологияның әлеуметтік қатынастарға әсері және қоғамды дамыту үшін заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану жолдары жайлы түсінігі қалыптасып, алған теориялық білімді тәжірибеде сараптама үшін қолдану дағдыларына ие болады.

Ұсынылған модульді енгізу білім беруді цифрландыру саласындағы Еуропалық Одақтың саясатына қызығушылықты дамытуға, жергілікті және ұлттық деңгейде Еуропалық Одақ зерттеулерін әртараптандыруға ықпал етеді. Жобаны жүзеге асырғаннан кейін әзірленген барлық оқу материалдары Қазақстан ЖОО-ның білім беру бағдарламалары аясында еуропалық траекторияны қалыптастыру үшін негіз ретінде пайдаланылуға болады.

Іске асыру мерзімі: 36 ай 2022 жылдың 1 қазаны – 2025 жылдың 1 қазаны

Жұмыс пакеттері: 1. Жобаны әзірлеу, басқару және координация 2. Енгізу, тарату және

Жобаға қатысушылар: Жібек Тілешова –п.ғ.к., Astana IT University-нің жалпы білім беру пәндері Департаментінің директоры, Эльмира Герфанова – PhD, Astana IT University-нің жалпы білім беру пәндері Департаментінің профессор ассистенті коммуникация

Leave a Reply