«ЖОО, ҒЗИ және олардың бөлімшелерінің ғылыми қызметін бағалаудың ақпараттық технологиясы».

Жобаның өзектілігі:

Ғалымдар, жоғары оқу орындары, ҒЗИ және олардың құрылымдық бөлімшелері қызметінің нәтижелерін бағалаудың жаңа кешенді әдісін әзірлеу өзекті болып табылады, бұл жоғары оқу орындары мен ҒЗИ басқаруды жүзеге асыру үшін тиімді құрал болуы мүмкін. Мұндай әдістің маңызды ерекшелігі жоғары оқу орындарын кешенді басқару жүйелерінде қолдану үшін автоматтандыру мүмкіндігі болуы тиіс. Ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін бағалаудың белгілі әдістері субъективті факторды есептеу процесіне үнемі араласуды, сарапшылардың пікірлерін келісуді, бағалаудың басымдылықтары өзгерген кезде коэффициенттер жүйесін өзгертуді талап етеді, сондықтан автоматтандыру өткізу күрделі. Зерттеудің артықшылығы ғалымдар, жоғары оқу орындары, ҒЗИ және олардың құрылымдық бөлімшелері қызметінің нәтижелерін бағалау әдісін әзірлеу болып табылады, оңай автоматтандырылады, сарапшыларды тартуды, салмақ коэффициенттері мен идеалды нүктені таңдауды, кешенді бағалауды құру кезінде қосымша міндеттерді шешуді талап етпейді.Мұндай әдісті немесе әдістер кешенін әзірлеу нәтижелері бойынша ғалымдардың, жоғары оқу орындарының, ҒЗИ және олардың құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми-зерттеу қызметін бағалауды есептеуді жүзеге асыратын бағдарламалық жасақтаманы құру ұсынылады.

Қазіргі жағдайда ғылыми зерттеулердің нәтижелілігін арттыру және ғылыми қоғамдастықтар шеңберінде тиімді ынтымақтастық орнату мәселесі өткір сезіледі. Жобалық-бағытталған ұйымдар: ғылыми-зерттеу мекемелері, консалтингтік компаниялар, жобалау бюролары және т.б. үшін жобаларды табысты іске асыруға қабілетті команда құру маңызды. Осындай жобаларды іске асыру тәжірибесі мен тиісті біліктілігі бар серіктестерді ғалымдар қатарынан таңдау ғылыми-зерттеу жобасы командасының құрамын типті амалмен қалыптастыру болып табылады. Яғни, іріктеу жобаның әлеуетті серіктестерінің алдыңғы тәжірибесі мен ғылыми нәтижелерін талдау негізінде жиі негізделеді.

Ғылыми қоғамдастықтардың қалыптасуы әдетте бәсекелестік жағдайда өтеді. В условиях глобализации научных исследований учитывается не только пространство одной или нескольких стран, а также всего мира. Ғылыми зерттеулердің жаһандануы жағдайында бір немесе бірнеше елдердің ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлемнің кеңістігі есепке алынады.Бұл ғылыми қоғамдар бірлескен гранттарды орындауға өтінімдерді қалыптастыратын университеттерден, ғылыми-зерттеу институттарынан, жеке компаниялардан, қорлар мен қауымдастықтардан құралуы мүмкін.Ғылыми зерттеулердің тұтас сериясын жүзеге асыру үшін грантты немесе стратегиялық серіктесті орындау шеңберінде серіктестерді таңдау міндеті өзекті болып табылады.

Жобаның мақсаты.

Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары, ҒЗИ және олардың құрылымдық бөлімшелерінің дәйексөздердібағалаудың лездік өзгерістеріне сезімтал құралды дайындаужәне ғылыми қызметтің нәтижелерін бағалай алатын ақпараттық жүйесінқұру арқылы ғылыми-зерттеу қызметін бағалаудың ақпараттық технологиясын әзірлеу. Әзірленген ақпараттық жүйеге бірлескен зерттеулер жүргізу үшін серіктестерді зияткерлік іздестіру мүмкіндігін интеграциялау.

Жобаның міндеті – деректердің интеллектуалды талдауын есепке ала отырып, интегралды бағалау мен әр түрлі дәйексөз индекстерін есептеу негізінде ғалымдардың, кафедралардың, ЖОО-ның, ҒЗИ-ның ғылыми-зерттеу жұмыстарын бағалаудың ақпараттық технологиясын жасау, сондай-ақ ақпаратты ашық деректер көздерінен (Web of Science, Scopus, Google Scholar және т.б.) автоматты жинау мен талдауды қарастыратын ЖОО-лардың, Қазақстан Республикасының ҒЗИ ғылыми қызметінің нәтижелерін бағалаудың ақпараттық-талдау жүйесінің тиісті модульдерін әзірлеу.Бұдан басқа, ғылыми және білім беру жобалары шеңберінде ынтымақтастық үшін әлеуетті серіктестерді таңдау міндеттерін шешу үшін модуль құру жоспарлануда.

Күтілетін нәтижелер:

Зерттеулер нәтижесінде ғалымдардың ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін бағалау әдістері әзірленетін болады. Ғалымдардың ғылыми-зерттеу қызметін бағалауды есептеу әдісі ұсынылған, ол белгілі индекстерге (h-индекс, G-индекс, e-индекс, i-10 индексі) қарағанда, жарияланым туралы ақпаратты жоғалтпай, авторлардың дәйексөздері туралы барлық ақпаратты ескерумен сипатталады. Авторлар сондай-ақ ғалымдар қызметінің нәтижелерін бағалаудың интегралды әдісін ұсынады, оның ерекшелігі-компоненттері ғылыми қызмет нәтижелерін скалярлық бағалау болып табылатын векторларды құру болып табылады.Бұл векторлар көп өлшемді метрикалық кеңістікте орналасады. Ұсынылған әдістер жеткілікті икемді болуы тиіс, өйткені ғалымдардың жарияланымдары арасындағы дәйексөзге қатынасты білдіретін метрикалық қашықтықтар мен коэффициенттерді есептеу үшін әр түрлі формулаларды таңдау арқылы нәтижелік бағаларды түзетуге мүмкіндік береді.

Жоба аясында қол жеткізілген нәтижелер:

2020–2021 жылдарға арналған барлық іс-шаралар 2020 жылғы 20 қарашадағы № 324 келісім-шарт бойынша күнтізбелік жоспарға сәйкес өткізілді.

1-тармақша. Ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапалық көрсеткіштерін бағалау және бірлескен гранттық қызмет бойынша серіктестер іздеу үшін белгілі ғылыми әзірлемелерді талдау. Ғалымдардың, жоғары оқу орындарының және ғылыми-зерттеу институттарының ғылыми-зерттеу қызметі туралы ақпарат жинау көздерін анықтау.

Нәтижесі – ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапалық көрсеткіштерін бағалау және бірлескен гранттық іс-шараларға серіктестер іздеу үшін белгілі ғылыми әзірлемелерді талдау туралы есеп.

Scopus деректер базасында 56 (елу алты) пайыздық көрсеткіші бар рецензияланған ғылыми журналда 1 мақала жарияланды.

Рецензияланатын ғылыми журналда, Web of Science деректер базасында 1 мақала жарияланды.

Украинаның Білім және ғылым министрлігінің жариялауға ұсынылған

диссертациялық зерттеулер тізіміне енгізілген шетелдік халықаралық басылымда 2 мақала жарияланды.

Scopus деректер базасында индекстелген IEEE халықаралық ғылыми конференциясының материалдарында 2 мақала жарияланды

Украинада өткен халықаралық ғылыми конференция материалдарында 2 мақала жарияланды.

Astana IT University Scientific Journal халықаралық ғылыми журналында 2 мақала жарияланды.

2-тармақша. Басқа авторлардың жарияланымдарға сілтеме жасауға сезімталдығын ескере отырып, ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмысын бағалаудың интегралды критерийлерін әзірлеу. Алынған интегралдық бағалаулар негізінде ғалымдардың, университеттердің, ғылыми-зерттеу институттарының және олардың бөлімшелерінің рейтингін құру алгоритмін құру. Ғылыми қызметті бағалауға арналған бағдарламалық пакетте визуализация модулін және интерфейсін әзірлеу.

Нәтиже – ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмысын бағалаудың интегралды критерийлерін әзірлеу әдістері туралы есеп, басқа авторлардың жарияланымдарға сілтеме жасау сезімталдығын ескере отырып, сондай-ақ ғалымдардың, университеттердің, ғылыми зерттеулердің рейтингісінің алгоритмін жасау. алынған интегралдық бағалаулар негізінде институттар мен олардың бөлімшелері. Бағалау үшін Қазақстан ғалымдарының, жоғары оқу орындарының және ғылыми-зерттеу институттарының деректер қорын толтыру.

Scopus деректер базасында 56 (елу алты) пайыздық көрсеткіші бар рецензияланған ғылыми журналда 1 мақала жарияланды.

Scopus деректер базасында 74 (жетпіс төрт) пайыздық көрсеткіші бар рецензияланған ғылыми журналда 1 мақала жарияланды.

Украинаның Білім және ғылым министрлігінің жариялауға ұсынылған диссертациялық зерттеулер тізіміне енгізілген шетелдік халықаралық басылымда 2 мақала жарияланды.

Scopus деректер базасында индекстелген IEEE халықаралық ғылыми конференциясының материалдарында 4 мақала жарияланды

Astana IT University Scientific Journal халықаралық ғылыми журналында 1 мақала жарияланды

1 монографиясы жарық көрді.

Зерттеу тобы мүшелері:

Жобаның ғылыми жетекшісі: Белощицкий Андрей Александрович, техника ғылымдарының докторы, профессор.

Жоба бағытындағы жұмыс тәжірибесі – 15 жылдан астам.

«Astana IT University» ЖШС-ның ғылыми және инновациялық жұмыстар жөніндегі проректоры

h-индекс (Scopus) – h=7, дәйексөздердің жалпы саны (Scopus) – 102.

Author ID (Scopus): 57190487952

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190487952

h-индексі (Google Scholar) – h=17, дәйексөздердіңжалпысаны (Google Scholar) – 759

https://scholar.google.ru/citations?user=C0rTbd4AAAAJ&hl=ru

Белощицкий А. А., 1978 жылы туылған,

– 2001 жылы Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетін бітірген (компьютерлік ғылымдар магистрі). 2007 жылы Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінде кандидаттық диссертация қорғады (мамандығы – «Ақпараттық технологиялар»). 2013 жылы Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінде докторлық диссертациясын қорғады (мамандығы – «Жобалар мен бағдарламаларды басқару»);

– 2001-2008 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінің Информатика негіздері кафедрасының оқытушысы;

– 2004 ж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінің Ақпараттық технологиялар мен интернетті бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу бөлімінің бастығы;

– 2004-2008 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университеті Ақпараттық технологиялар орталығының басшысы;

– 2008-2011 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінің ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың орынбасары;

– 2011-2013 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетініндегі ғылыми-зерттеу кешенінің директоры;

– 2008-2013 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінің Информатика негіздері кафедрасының доценті;

– 2013-2014 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінің Информатика негіздері кафедрасының профессоры;

– 2014-2016 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университеті Ақпараттық технологиялар кафедрасының меңгерушісі;

– 2016-2017 жж. – Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университетінің Басқару технологиясы кафедрасының профессоры;

– 2017-2019 жж. – Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университетінің Ақпараттық жүйелер және технологиялар кафедрасының меңгерушісі;

– 2019 жылдан бастап – «Astana IT University» ЖШС-ның ғылыми және инновациялық жұмыстар жөніндегі проректоры.

Қатысқан жобалар:

1. 2018 жылдан бастап KA2 бағытында Erasmus + бағдарламасы: жоғары білім

беру саласында әлеуетті арттыру «dComFra – украин мұғалімдері мен басқа азаматтарға арналған сандық құзыреттілік жүйесі» №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 2018-2021 жж. (бюджет 952 946 еуро). Контенттің мазмұнды тұжырымдамалық әзірлеуіне жауапты. Консорциум құрамында 8 украин ЖОО-лары, Литва, Австрия, Чехия, Польша, Румыния жоғары оқу орындары, сондай-ақ қоғамдық ІТ ұйымдар бар.

2. 2015-2018 жж. Erasmus + бағдарламасы KA2 бағытында: жоғары білім беру

саласындағы әлеуетті арттыру «GameHub» №56128-EP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (бюджет 811 000 еуро). Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университеті командасының жетекшісі. Консорциум құрамы: Украина, Испания, Австрия, Польшадан 13 университет және IT компаниялар.

3. Украинаның Білім және ғылым министрлігінің тапсырысы бойынша бірқатар

бағдарламалық жүйелер әзірленді, атап айтқанда:

– «Украина БҒМ-нің мемлекеттік наградаларын қолдау және бақылау жүйесі»,

– «Украинаның ғылыми және педагогикалық кадрларының дәйексөздеу индексін есепке алу жүйесі»,

– «Антиплагиат» ғылыми еңбектерінің бірегейлік дәрежесін тексеру жүйесін құру.

4. Ғылыми жетекші ретінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындау, атап айтқанда:

– «Украина БҒМ Жоғары оқу орындары үшін құрылымдық бөлімшелердің ғылыми зерттеулерін басқарудың ақпараттық ортасын құрудың әдіснамалық негіздері» БҒМ үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары мемлекеттік тіркеу нөмірі 0115u000330 (бюджет 31 000 АҚШ долл.);

– БҒМ үшін «Ғылыми жұмыстардың бірегейлік дәрежесін тексеру жүйесін құру» ғылыми-зерттеу жұмыстары, мемлекеттік тіркеу нөмірі 0114u000126 (бюджет 25 000 АҚШ долл.);

– «Жоғары оқу орындарындағы оқу жұмысының көлемін бақылау және жоспарлау

үшін ақпараттық технологияларды құру үшін жүйелі-әдістемелік базаны әзірлеу» ғылыми-зерттеу жұмыстары мемлекеттік тіркеу нөмірі 0109u008065;

– Украина Қаржы министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары «Табыстың негізгі көрсеткіштері негізінде бюджеттік бағдарламаны басқару әдіснамасы», мемлекеттік тіркеу нөмірі 0110u005594 (бюджет 25 000 АҚШ долл.);

– Украинаның Қаржы министрлігі үшін «Мемлекеттік қаржы жүйесін дамытудағы креативті технологиялар» ғылыми-зерттеу жұмыстары, мемлекеттік тіркеу нөмірі 0110u005593 (бюджет 22 000 АҚШ долл.);

– Украинаның қаржы министрлігі үшін «Мемлекеттік қаржыны басқару жүйелеріндегі аналитикалық ақпаратты визуализациялау» ғылыми-зерттеу жұмыстары, мемлекеттік тіркеу нөмірі 0110u005592 (бюджет 22 000 АҚШ долл.);

– Украинаның қаржы министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары. Әкімшілік реформа аясында мемлекеттік қаржыны басқаруды жаңғырту. «Әкімшілік реформа контекстінде Украина Қаржы министрлігінің ұйымдастыру құрылымын функционалдық-рөлдік модельдеу және оңтайландыру» мемлекеттік тіркеу нөмірі 0111u007012 (бюджет 22 000 АҚШ долл.);

– Украинаның қаржы министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары. Украинаның қаржы жүйесінің дамуын модельдеу және болжау. «Атқарушы билік органдарының жұмысына заманауи интернет-технологияларды енгізу. Мемлекеттік тіркеу нөмірін «ашық бюджетті»әзірлеу және құру 0111u007013 (бюджет 17 000 АҚШ долл.);

– Украинаның қаржы министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары. «Украинаның қаржы жүйесінің дамуын модельдеу және болжау». «Украина Қаржы министрлігінің виртуалды университетінің қызметін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету», мемлекеттік тіркеу нөмірі 0111u007014 (бюджет 17 000 АҚШ долл.);

– «Қаржы менеджменті Академиясы» мемлекеттік білім беру және ғылыми мекемесіне арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары. «Дағдарысқа қарсы диагностика және мемлекеттік қаржыны басқару тетіктері» мемлекеттік тіркеу нөмірі 0112u006616 (бюджет 21 000 АҚШ долл.).

5. Бірқатар ғылыми зерттеулердің бірлескен авторы, атап айтқанда:

– Украинаның Білім және ғылым министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары. «Құрылыс механика-электрондық оқулық» мемлекеттік тіркеу нөмірі 0107U008287;

– ғылым, инновация және ақпарат жөніндегі мемлекеттік агенттікке арналған ғылыми-зерттеу жұмыстары. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0109u005902 «Студенттердің білімін аралық және қорытынды бақылау үшін автоматтандырылған тестілеу жүйесін әзірлеу»;

– Украинаның Білім және ғылым министрлігі үшін ғылыми-технологиялық жұмыстар. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0109u005901 «Ғимараттардың жылу және әуе жағдайын оңтайлы қамтамасыз ету моделін әзірлеу және энергия тиімді ғимараттарды жобалау принциптерін құру»;

– Украинаның Білім және ғылым министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0111u009156 «Украинадағы энергия үнемдейтін ғимараттардың көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерін оңтайландыру»;

– Украинаның Білім және ғылым министрлігі үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0111u008785 «Ғимараттар мен құрылыстардың жаңа энергия үнемдейтін технологияларын құру және енгізу».

Жоба нәтижелеріне қол жеткізудегі рөлі:

Белощицкий А.А. ғылыми және білім беру жобаларын басқаруда көпжылдық тәжірибесі бар. А.А.Белощицкийдің жоба нәтижелеріне қол жеткізудегі үлесі жобаны басқару, жоба кестесіне сәйкес барлық кезеңдерді орындау және қажетті нәтижелерді қамтамасыз ету болады.

Ғылыми жетекшінің жарияланымдары:

1. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S., & Dubnytska, A. (2017). Conceptual Model of Automatic System of Near Duplicates Detection in Electronic Documents. 2017 IEEE International Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics» (CADSM), 381–384. doi: 10.1109/CADSM.2017.7916155 [Scopus]

2. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Kuzka, O., & Terentyev, O. (2017) Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(87)), 4–10. doi:10.15587/1729-4061.2017.103651 [Scopus]

3. Kuchansky, A., &Biloshchytskyi, A. (2015). Selective pattern matching method for time-series forecasting. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(4-78), 13-18. doi: 10.15587/1729-4061.2015.54812 [Scopus]

4. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Kuzka, O., Shabala, Ye., & Lyashchenko, T. (2017). A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2(89)), 4-10. doi:10.15587/1729-4061.2017.112323 [Scopus]

5. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Dubnytska, A., & Vatskel, V. (2017). The Method of the Scientific Directions Potential Forecasting in Infocommunication Systems of an Assessment of the Research Activity Results. 2017 IEEE International Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T), 69-72. doi: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246352 [Scopus]

6. Biloshchytskyi, A., Myronov, O., Reznik, R., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Paliy, S., & Biloshchytska, S. (2017). A method to evaluate the scientific activity quality of HEIs based on a scientometric subjects presentation model. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2(90)), 16-22. doi: 10.15587/1729-4061.2017.118377 [Scopus]

7. Lizunov, P., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S., & Chala, L. (2016). Detection of near duplicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(4(84)), 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.86243 [Scopus]

8. Kuchansky, A., Andrashko, Yu.,Biloshchytskyi, A., Danchenko, O., Ilarionov, O., Vatskel, I., Honcharenko, T. (2018). The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(4(92)). 15 – 25. [Scopus]

9. Biloshchytskyi, A., Biloshchytska, S., Kuchansky, A., Bielova, O., & Andrashko, Y. (2018). Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology. In 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). 200-203. IEEE. doi: 10.1109/TCSET.2018.8336186. [Scopus]

10. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Paliy, S., Biloshchytska, S., Bronin, S., Andrashko, Y., & Vatskel, V. (2018). Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environment. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2(2 (92)), 4-13. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126301 [Scopus]

11. Bykov V., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Dikhtiarenko O., Budnik S. (2019). DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 293 – 306. [Web of Science]

12. Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Shabala, Ye., Myronov, O. (2018). DEVELOPMENT OF ADAPTIVE COMBINED MODELS FOR PREDICTING TIME SERIES BASED ON SIMILARITY IDENTIFICATION. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(91)), 32-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121620 [Scopus]

13. Bykov V., Spirin O., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Dikhtiarenko O. (2020) OPEN DIGITAL SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF PEDAGOGICAL RESEARCH RESULTS. Information Technologies and Learning Tools, 294-315. [Web of Science]

Кучанский Александр Юрьевич, Аға ғылыми қызметкер

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент.

Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университеті (Киев, Украина)

h-индекс (Scopus) – h=7, дәйексөздердің жалпы саны (Scopus) – 102.

Author ID (Scopus): 57190488151

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190488151

h-індекс (Google Scholar) – h=11, дәйексөздердің жалпысаны (Google Scholar) – 334 https://scholar.google.ru/citations?user=bL-02OcAAAAJ&hl=RU

– 2010 жылы Ужгород ұлттық университетінің математика факультетін үздік бітірді (қолданбалы математика магистрі).

– 2014 жылы Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университетінде кандидаттық диссертациясын қорғады (мамандығы – “Ақпараттық технологиялар”);

–2011-2013 жж. – Ужгород ұлттық университетінің Ықтималдықтар теориясы және математикалық талдау кафедрасының оқытушысы;

– 2013-2014 жж. – Ужгород ұлттық университетінің кибернетика және қолданбалы математи какафедрасының доценті;

– 2014-2017 жж. – Киевұ лттық Құрылыс және сәулет университеті Ақпараттық технологиялар кафедрасының доценті;

– 2017-2018 жж. – Киев ұлттық Құрылыс және сәулет университеті кибер қауіпсіздікжәне компьютерлік инфенерия кафедрасының доценті;

– 2018 жылдан бастап – Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университетінің Ақпараттық жүйелер және технологиялар кафедрасының доценті.

Қатысқан жобалары:

1. 2018 жылдан бастап KA2 бағытында Erasmus + бағдарламасы: жоғары білім беру саласында әлеуетті арттыру «dComFra – украин мұғалімдері мен басқа азаматтарға арналған сандық құзыреттілік жүйесі» № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 2018-2021 жж. (бюджет 952 946 еуро). Контентті әзірлеуге жауапты оқытушы және ғылыми қызметкер. Консорциум құрамында 8 украин ЖОО, Литва, Австрия, Чехия, Польша, Румыния жоғары оқу орындары, сондай-ақ қоғамдық ІТ ұйымдар бар.

2. Erasmus + бағдарламасы KA2 бағытында: жоғары білім беру саласындағы әлеуетті арттыру «GameHub» № 56128-EP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (бюджет 811 000 еуро). Контентті әзірлеуге жауапты оқытушы және ғылыми қызметкер. Консорциум құрамы: Украина, Испания, Австрия, Польшадан 13 университет және IT компаниялар.

3. Орындаушы және жауапты орындаушы ретінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындау, атап айтқанда:

-Украина БҒМ үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары «Украина БҒМ Жоғары оқу орындарына арналған құрылымдық бөлімшелердің ғылыми зерттеулерін басқарудың ақпараттық ортасын құрудың әдіснамалық негіздері» мемлекеттік тіркеу нөмірі 0115u000330 (бюджет 31 000 АҚШ долл.);

– Украинаның БҒМ үшін «Ғылыми жұмыстардың бірегейлік дәрежесін тексеру жүйесін құру» ғылыми-зерттеу жұмыстары, мемлекеттік тіркеу нөмірі 0114u000126 (бюджет 25 000 АҚШ долл.);

– «Ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмысының сапасын талдау әдістерін әзірлеу, Украина БҒМ ЕБҚ және жекелеген құрылымдық бөлімшелердің ғылыми-зерттеу жұмыстары» (бюджет 30 000 АҚШ долл.);

– Украинаның БҒМ үшін ғылыми-зерттеу жұмыстары «Толық емес дубликаттарды идентификациялаудың құрамдастырылған әдістерін әзірлеу және автор жариялаған диссертациялық зерттеулердің ғылыми нәтижелерін толық жариялау» (бюджет 17 000 АҚШ долл.).

Жоба нәтижелеріне қол жеткізудегі рөлі:

Кучанский А.Ю. жоғары оқу орындары мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің рейтинг жүйелерін, әдістерін, модельдерін және ақпараттық технологияларды құруда көп жылдық тәжірибесі бар. Кучанскийдің жоба нәтижелеріне қол жеткізудегі үлесі Қазақстанның білім беру және ғылыми жүйесінің ерекшелігін ескере отырып, ЖОО, ҒЗИ және ғылыми қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жұмысын бағалау үшін әдістер мен жүйелерді әзірлеу болады. Бірлескен ғылыми гранттық қызмет үшін серіктестерді таңдау критерийлері мен әдісін әзірлеу.

Амиргалиев Бейбут Едилханович, Аға ғылыми қызметкер

Техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, AstanaITUniversity.

h-индекс (Scopus) – h=5, дәйексөздердің жалпы саны (Scopus) – 46.

Author ID (Scopus): 57190488151

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190488151

h-індекс (Google Scholar) – h=5, дәйексөздердің жалпы саны (Google Scholar) – 52

https://scholar.google.com/citations?user=C1m6UEMAAAAJ&hl=en&oi=ao

Қатысқан жобалары:

2011 жылдан 2013 жылға дейін гранттық қаржыландыру жобаларына жетекші ғылыми қызметкер ретінде қатысып, 2013 жылы Дүниежүзілік банк пен ҚР БҒМ «Технологияларды коммерцияландыру» жобасы бойынша ғылыми жетекші ретінде грантты жеңіп алды. 2015-2017 жылдары ҚР БҒМ грантты қаржыландыру бағдарламасы аясында қаржыландырылатын жобаның ғылыми жетекшісі болды.

1. Қазақстан – Елбасы қоры сыйлығының лауреаты (2015): компьютерлік көру алгоритмдерін әзірлегені үшін марапатталды.

2. 2012 ж. ғылым және техника саласындағы жас ғалымдарға арналған Д. Қонаев атындағы сыйлықтың иегері.

Жоба нәтижелеріне қол жеткізудегі рөлі:

– ЖОО, ҒЗИ және ғылыми қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын бағалаудың қолданыстағы жүйелерін талдау

– Математикалық модельдер мен әдістерді әзірлеу

– ЖОО рейтинг жүйесі үшін алгоритмдерді әзірлеу

Әмірғалиев б.е. зияткерлік жүйелерді әзірлеуде үлкен тәжірибесі бар, AstanaITUniversity-де ғалымдар профилін құрды, қазіргі уақытта сыртқы көздерден (APIWebofScience, Scopus арқылы) деректерді аггегирлеу және сайтта және PowerBI құралы арқылы деректерді көрсету бойынша жұмыс істейді.

Токсанов Сапар Нурахметович, Ғылыми қызметкер

PhD Докторанты, Құзыреттілік және жетілдіру орталығының директоры, AstanaITUniversity.

Жұмыс тәжірибесі:

– 2015 жылы Павлодар мемлекеттік университетін «Информатика» мамандығы бойынша бітірген (педагогика ғылымдарының магистрі).

– 2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша докторант»;

– 2008-2012 жж.-ақпараттандыру бөлімінің Инженер-бағдарламашысы

оқыту процесінің ПМУ. С. Торайғыров атындағы пму, Павлодар қ.;

– 2012-2016 жж. – Процесті ақпараттандыру бөлімінің бастығы

ПМУ-да оқу С. Торайғыров атындағы пму, Павлодар қ

-2016-2020 гг. – С. Торайғыров атындағы ПМУ IT департаментінің директоры, Павлодар қ

– 2020- қазіргі уақытқа дейін – «AstanaITUniversity» ЖШС құзыреттілік және жетілдіру орталығының директоры, Нұр-сұлтан қ.

Жоба нәтижелеріне қол жеткізудегі рөлі:

– Ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмысын бағалаудың интегралдық өлшемдерін әзірлеу

Жарияланымдар туралы ақпаратты автоматты түрде жинауға арналған модульдерді әзірлеу және ғылыми

Жобаның жұмыс тобының жарияланымдары:

1. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S., & Dubnytska, A. (2017). Conceptual Model of Automatic System of Near Duplicates Detection in Electronic Documents. 2017 IEEE International Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics» (CADSM), 381–384. doi: 10.1109/CADSM.2017.7916155 [Scopus]

2. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Kuzka, O., & Terentyev, O. (2017) Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(87)), 4–10. doi:10.15587/1729-4061.2017.103651 [Scopus]

3. Kuchansky, A., & Biloshchytskyi, A. (2015). Selective pattern matching method for time-series forecasting. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(4-78), 13-18. doi: 10.15587/1729-4061.2015.54812 [Scopus]

4. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Kuzka, O., Shabala, Ye., & Lyashchenko, T. (2017). A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2(89)), 4-10. doi:10.15587/1729-4061.2017.112323 [Scopus]

5. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Dubnytska, A., & Vatskel, V. (2017). The Method of the Scientific Directions Potential Forecasting in Infocommunication Systems of an Assessment of the Research Activity Results. 2017 IEEE International Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T), 69-72. doi: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246352 [Scopus]

6. Biloshchytskyi, A., Myronov, O., Reznik, R., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Paliy, S., & Biloshchytska, S. (2017). A method to evaluate the scientific activity quality of HEIs based on a scientometric subjects presentation model. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2(90)), 16-22. doi: 10.15587/1729-4061.2017.118377 [Scopus]

7. Lizunov, P., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Biloshchytska, S., & Chala, L. (2016). Detection of near duplicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(4(84)), 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.86243 [Scopus]

8. Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytskyi, A., Danchenko, O., Ilarionov, O., Vatskel, I., Honcharenko, T. (2018). The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of volumes of M-simplexes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(4(92)). 15 – 25. [Scopus]

9. Biloshchytskyi, A., Biloshchytska, S., Kuchansky, A., Bielova, O., & Andrashko, Y. (2018). Infocommunication system of scientific activity management on the basis of project-vector methodology. In 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). 200-203. IEEE. doi: 10.1109/TCSET.2018.8336186. [Scopus]

10. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Paliy, S., Biloshchytska, S., Bronin, S., Andrashko, Y., & Vatskel, V. (2018). Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environment. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2(2 (92)), 4-13. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126301 [Scopus]

11. Bykov V., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Dikhtiarenko O., Budnik S. (2019). DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR COMPLEX EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 293 – 306. [Web of Science]

12. Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Shabala, Ye., Myronov, O. (2018). DEVELOPMENT OF ADAPTIVE COMBINED MODELS FOR PREDICTING TIME SERIES BASED ON SIMILARITY IDENTIFICATION. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(91)), 32-42. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121620 [Scopus]

13. Bykov V., Spirin O., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Dikhtiarenko O. (2020) OPEN DIGITAL SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF PEDAGOGICAL RESEARCH RESULTS. Information Technologies and Learning Tools, 294-315. [Web of Science] 14. Kenshimov, C., Bampis, L., Arslanov, M., Amirgaliyev, B., Gasteratos, A. Deep learning features exception for cross-season visual place recognition. Pattern Recognition Letters Том: 100, Стр.: 124-130 DOI: 10.1016/j.patrec.2017.10.028 Impact Factor -2,822, Q2 Web of Science

15. Е.Н. Амиргалиев, М.М. Кунелбаев, А.Х. Козбакова, Б.Е. Амиргалиев. Разработка математического моделирования и исследования Вестник КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, №4, (134).–2019. С. 623-628. 16. Amirgaliyev B., Kairanbay M. Algorithm for Recognition of Kazakhstan Vehicle License Plates // Вестник КазНУ, No 3(86), 2015. –P.108-114.

17. Токсанов С.Н., Джарасова Г.С. «Технология мобильного обучения в университете», X международная научно-практическая конференция «Бъдещите и зследвания», г.София (дата публикации – февраль 2015 г.)

18. Токсанов С.Н., Джарасова Г.С. «Возможности применения мобильных технологий в учебном процессе», ХІV Международные Сатпаевские чтения; г.Павлодар (дата публикации – апрель 2015 г.);

19. Токсанов С.Н., Смаилова С.С. «Современные средства автоматизации и информатизации процесса обучения», Вестник ПГУ, Энергетическая серия №1., г.Павлодар (дата публикации – март 2020 г.);