Ғылыми-зерттеу қызметі

Ғылымды қаржыландыру

Ғылымды мемлекеттік қаржыландыру түрлері
 • Гранттық қаржыландыру
 • Бағдарламалық-мақсаттық қаржыландыру
 • Жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру
 • 2019 жылы ғылымды қаржыландыру - 43 миллиард теңге, ал 2025 жылы - 431 миллиард теңге
 • Жас ғалымдарды қолдауға жыл сайын 3 миллиардтан астам теңге бөлінеді
 • Гранттық байқаулар - жыл сайын

Университеттің даму стратегиясы

Гранттық қаржыландыру бағдарламалары, мақсатты қаржыландыру бағдарламалары, шетелдік қорлар мен Еуропалық Одақ қорлары бойынша зерттеулер жүргізу басымдықтардың бірі болып табылады.

Бұл басымдылықтың көрсеткіштері:

 • Іске асыруға енгізілген ғылыми жобалардың саны, олардың ішінде іске асырылатын ғылыми жобалар саны
 • Импакт-факторы жоғары журналдардағы жарияланымдар саны
 • Scopus, Web of Science базасында бір жылдағы жарияланымдары
 • Wef of Science, Scopus деректері бойынша соңғы 5 жылдағы, соның ішінде есепті жылдағы, жарияланған жұмыстарға сілтемелер
 • Есептік жылға ғылымды (НИР, НИОКР) қаржыландырудың жалпы көлемі
 • Патенттер алу
 • Авторлық куәліктерді алу
 • Халықаралық ғылыми ұйымдармен және ТМД және Қазақстанның және т.б. ұйымдарымен қол қойылған келісімдер, меморандумдар саны.

Басымдықты іске асыру үшін келесі іс-шаралар жоспарланған:

 • Жарияланымдар бойынша индикаторлар жинағы
 • Ғылымды қаржыландыруға арналған халықаралық және республикалық конкурстар туралы жариялау және хабарлау
 • Elsevier, Web of Science сайтында семинарлар өткізу
 • Ғылыми байланыстар орнату, тәжірибе алмасу, шетелдік ғылыми-зерттеу институттарына, университеттерге саяхаттау
 • Дүниежүзілік банктің, Азия Даму Банкінің, БҰҰ-ның, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым қорының «Өндірістік инновацияларды ынталандыру» жобаларына қатысу.
 • Ғылыми ұйымдармен, Қазақстан, Қытай және Еуропа университеттерімен ынтымақтастық туралы келісімге қол қою
 • Альянс университеттерімен және шетелдік университеттермен және ғылыми орталықтармен бірлескен зерттеулер жүргізу

Жарияланымдар

Жарияланымдық қызмет университет ғалымдарының тиімділігін бағалаудың маңызды өлшемі болып табылады және университетте ғылымының даму деңгейін көрсетеді. Университет импакт-факторы бар халықаралық рейтингтік журналдарда Thomson Reuters, Scopus, ИФ РИНЦ және басқа да мәліметтер базасында оқытушылардың жариялылық белсенділігін арттыру бойынша жұмыс жүргізуде. Есепті кезеңде университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы 12 мақала жариялады (1-кесте).

1-кесте – SCOPUS, Web of Science, RSCI мәліметтер базасын қолданатын профессор-оқытушылар құрамының жарияланымдары

Жыл

Мәліметтер базасындағы мақала саны

РИНЦ

SCOPUS

Web of Science

Барлығы

2019

8

10

2

20

2020

1

1

1

3

Қазақстанның, сонымен қатар жақын және алыс шетелдердің рейтингтік журналдарында мақалалардың жариялануы университеттің ғылыми жұмысын бағалаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Біріншіден, бұл Web of Science, Scopus, ИФ РИНЦ және т.б. халықаралық ақпараттық мәліметтер қорына енетін журналдардағы мақалаларға қатысты.

2019-2020 жылдық конференция материалдары бойынша. халықаралық (республикалық, облыстық, қалалық) ғылыми және практикалық конференциялар мен университет аралық жаршылардың материалдарының 16 жинағы жарық көрді (2-кесте).

2 кесте – Университеттің профессор-оқытушылар құрамының жарияланымдарының саны

Жыл

2019

2020

Барлық ҒЗ жарияланымы

16

0

Республикалық, облыстық конференцияларда

0

0

Халықаралық конференцияларда (Қазақстан)

10

0

Халықаралық конференцияларда (шетелдік)

6

0

РИНЦ – те

0

0

ҚР БҒМ СБҚҚ басылымдарында

18

0

Импак-факторы бар басылымдарда

8

1

Жергілікті және шетелдік серіктестермен бірлеске ҒЗЖ жүргізу

Серіктестік 

Astana IT University бірлескен инновациялық жобаларды жүзеге асыру, индустриалды-инновациялық қызмет саласындағы өзара серіктестік пен индустриалды-инновациялық қызмет пен инновациялық қызметті ақпараттық-аналитикалық қолдау саласында ынтымақтастық тетіктерін қолдау және дамыту бойынша бірқатар шетелдік және жергілікті компаниялармен ынтымақтастық туралы Меморандумдарға қол қойды. Сондай-ақ, бұл меморандумдардың мақсаты – ақпараттық технологиялар саласындағы білім беруді дамыту және инновациялық экожүйені дамыту.

 • CyberLabs
 • Cisco
 • EPAM
 • Qaztech
 • Kolesa
 • Huawei
 • Lenovo
 • Asbis
 • HP
 • EnterpriseDB Corporation
 • Senim
 • Qazaq Cybersport Federation
 • Academy Esports
 • 1C
 • Chocofamily
 • KPMG

Еуропалық Одақ гранттарына жобаларды тапсыру

Бағыт: Key Action 2 (KA2)
Жоба түрі: CBHE – Capacity building in Higher education.
Бағдарлама: Erasmus plus
Дайындау кезеңі: Қыркүйек 2019 – Ақпан 2020
Бюджет: Жобаға – 600 000 – 900 000 (Еуро) , университетке – 70 000 – 100 000 (Еуро)

Бағыт: : Key Action 1 (KA1)
Жоба түрі: Students & teachers exchange
Бағадарлама: Erasmus plus
Дайындау кезеңі: Қаңтар 2020 – Сәуір 2020
Бюджет: Жобаға – 30 000 – 100 000 (Еуро), университетке – 20 000 – 50 000 (Еуро)

Бағыт:: Horizon 2020
Жоба түрі: Common scientific research
Бағадарлама: Erasmus plus
Дайындау кезеңі: Желтоқсан 2019 ж. – Қыркүйек 2020 ж.
Бюджет: Жобаға – 2 000 000 – 5 000 000 (Еуро), университетке – 200 000 – 1 000 000 (Еуро)

Авторлық құжаттарды алу

AITU университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметін, олардың нормативтік, әдістемелік, ақпараттық қамтамасыз етілуін үйлестіреді, университеттің ғылыми, білім беру және инновациялық қызметін дамытуға бағытталған зияткерлік меншік саясатын жүзеге асырады. Университеттің өнертапқыштық және патенттік-лицензиялық қызметі зияткерлік меншікті қорғау саласындағы заңнамалық база негізінде жүзеге асырылады.

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы қабылдаған қорғаныс құжаттарының тізімін жинау және жүргізу тұрақты негізде жүргізілуде. Қазіргі уақытта тізім авторлық құқық объектілеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2 куәлікпен ұсынылған (3-кесте).

3-кесте – қорғаныс құжаттарының саны

Жыл

2019

Авторлық құқық объектілеріне құқықтарды тіркеу туралы куәлік

2