Кызырканов Абзал Ермекбайулы

Әзибек Балжан Бекбайқызы

Мұғалім

Білімі

 • Al-Farabi Kazakh National University, Computer Science, 2014
 • SPb NRU ITMO, Ақпараттық қауіпсіздік, 2016 ж

Ғылыми басылымдар

 • COXON: Қызырқанов, А., Атанов, С., Тұрсынова, Н. & Альджаварнех, Ш., 2022. КӨП АГЕНТТІ РОБОТ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҚОЗҒАЛУЫН ҮЙЛЕСТІРУ. «Физика-математикалық ғылымдар». 77, 1 (сәуір 2022)
 • СКОПУС 1. Abzal Ermekbayuly Kyzyrkanov, Sabyrzhan Kubeisinovich Atanov, and Shadi Abdel Rahman Aljawarneh. 2021. Formation control and coordination of swarm robotic systems. The 7th International Conference on Engineering & MIS 2021. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA 2. A. Kyzyrkanov, S. Atanov and S. Aljawarneh, "Coordination of movement of multiagent robotic systems," 2021 16th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), 2021 3. A. Aidarbekov, G. Shakhmetova, K. Asmaganbetova, Z. Bekish, A. Kyzyrkanov and A. Salimzhanov, "Informational Technologies in Film Production - How ICT shaping Media Industry," 2021 IEEE 4th International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT), 2021 4. K. Asmaganbetova, N. Yeleussizova, A. S. CEng MIChemE, A. Aidarbekov, A. Kyzyrkanov and D. Burissova, "Academic - Industry Partnership: Development IT Sector in Kazakhstan," 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2021

Біліктілікті арттыру курстары

 • Certificate of Coursera, Support Vector Machines in Python, From Start to Finish
 • Certificate of Coursera, Video Basics with OpenCV and Python
 • Certificate of Coursera, Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning
 • Certificate of Coursera, Build NLP pipelines using scikit-learn
 • Certificate of Coursera, Introduction to Agent-based Modeling with NetLogo
 • Certificate of Coursera, Linear Regression with Python
 • Certificate of Coursera, Computer Vision - Image Basics with OpenCV and Python
 • Certificate of Coursera, Control physics with C# in Unity
 • Certificate of Coursera, Introduction to Programming with MATLAB
 • Certificate of Coursera, Advanced Game Development Using PyGame
 • Certificate of Coursera, Multiple Linear Regression with scikit-learn
 • Certificate of Coursera, Getting Started With Game Development Using PyGame
 • Certificate of Coursera, Automatic Machine Learning with H2O AutoML and Python
 • Certificate of Coursera, TensorFlow for AI: Computer Vision Basics
 • Certificate of Coursera, Create Custom Layers in Keras
 • Certificate of Coursera, Basic Artifical Neural Networks in Python
 • Certificate of Coursera, Natural Language Processing in TensorFlow
 • Certificate of Coursera, Siamese Network with Triplet Loss in Keras
 • Certificate of Coursera, Cleaning and Exploring Big Data using PySpark
 • Certificate of Coursera, Use WordPress to Create a Blog for your Business
 • Certificate of Coursera, Introduction to Reinforcement Learning in Python
 • Certificate of Coursera, TensorFlow for AI: Get to Know Tensorflow
 • Certificate of Coursera, Convolutional Neural Networks in TensorFlow
 • Certificate of Coursera, Basic Image Classification with TensorFlow
 • Certificate of Coursera, Machine Learning
 • Certificate of Coursera, Logistic Regression with NumPy and Python
 • Certificate of Coursera, Getting Started with R
 • Certificate of Coursera, Programming for Everybody (Getting Started with Python)
 • Certificate of Coursera, Fundamentals of Reinforcement Learning
 • Certificate of Coursera, Serving Tensorflow Models with a REST API