Басқарма

Басқарма серіктестіктің алқалы атқарушы органы болып табылады,
оның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды.

«Astana IT University»ЖШС басқарма құрамы

Ахмед-Заки Дархан Жумаканович
Ректор

Басқарма Мүшелері

Омирбаев Серик Мауленович
Бірінші проректор
Белощицкий Андрей Александрович
Ғылым және инновация жөніндегі Проректор
Арын Абай Мухтарович
Қаржы директоры
Мухатаев Айдос Агдарбекович
Стратегия және корпоративтік басқару департаментінің директоры

Басқарма Хатшысы

Куангалиева Турсынзада Куангалиевна
Стратегия және корпоративтік басқару департаментінің корпоративтік басқару жөніндегі бас менеджері.

Басқарманың Құзыреті

  • Байқаушы кеңеске серіктестіктің жалпы ұйымдық құрылымын қалыптастыру мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;
  • Бекітілуі серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысының және (немесе) басқа органдарының құзыретіне жататын құжаттарды қоспағанда, Серіктестік бөлімшелерінің өзара іс-қимыл тәртібін реттейтін, сондай-ақ олардың құзыреттерін айқындайтын Серіктестік қызметін ұйымдастыруға байланысты ішкі құжаттарды қабылдау;
  • Серіктестіктің корпоративтік сәйкестендіру құралдарын бекіту;
  • Ректорат жанынан алқалы жедел-кеңесші орган құру;
  • Ректорат туралы ережені бекіту;
  • Ақылы білім беру және консалтингтік қызметтер көрсетуге арналған прейскуранттарды бекіту; қысқа мерзімді даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарының құны, сағаттық еңбекақы, қызметтік пәтерлерді жалдау, жатақханада тұру және өзге де шығындарды өтеу;
  • Серіктестіктің штаттық кестесін қалыптастыру;
  • Серіктестіктің бекітілген еңбекақы төлеу қоры шегінде айлықақыларына дербес үстемеақылар мөлшерін белгілеу, Серіктестік қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындау; 9) жылдық сатып алу жоспарын (сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын)бекіту;
  • Қазақстан Республикасының заңнамасында, серіктестіктің жарғысында және ішкі құжаттарында айқындалған қатысушылардың жалпы жиналысы мен серіктестіктің басқа да органдарының ерекше құзыретіне жатқызылмаған өзге де функцияларды орындау және өзге де мәселелерді қарау.