Chingis Kharmyssov

Chingis Kharmyssov

ICT professor

Education

  • Bachelor, Zhetysu state University
  • Master’s, University of Aberdeen
  • PhD, Nazarbayev University