Innovative infrastructure

Университеттің ғылыми-техникалық кеңесі

Университеттің ғылыми-техникалық кеңесі (ҒТК) – бұл ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметті қалыптастыру және практикалық іске асыру саласындағы университеттің жоғары сараптамалық-кеңесші органы.
ҒТК негізгі міндеттері ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық саясатты қалыптастырудың негізгі қағидаттары мен тетіктерін әзірлеу болып табылады.

ҒТК негізгі міндеттері

– ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды, гранттық және инновациялық жобаларды іске асыруда ғылыми бөлімдердің жұмысын үйлестіру;
– университеттің ғылыми бөлімдерінің даму перспективаларын, олардағы ғылыми зерттеулердің бағыттарын, олардың университеттің маман даярлау және білім беру бағдарламаларына сәйкес келуін анықтау;
– университетте жүргізілетін ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелерін талдау және бағалау, сонымен қатар университет кафедраларының ғылыми жұмыстарының нәтижелерін қарау;
– ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер, гранттық және инновациялық жобалар бойынша есептерді қарау және бағалау;
– университеттің ғылыми және ғылыми-техникалық қызметінің нәтижелерін көпшілікке тарату, оларды коммерциализациялауға жәрдемдесу бойынша мәселелерді қарау және ұсыныстар әзірлеу;
– оқу-ғылыми-өндірістік процесті басқару мен үйлестіруді қамтамасыз ету және университеттегі ғылыми қызметті басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау бөлігінде университеттің ғылыми бөлімшесінің құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекеттесуін талдау;
– университеттің ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық дамуы саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың дамуына ықпал ету.

Халықаралық ғылыми конференция

IEEE Smart Information Systems and Technologies бойынша халықаралық конференция (SIST)

Маңызды күндер

Өтінімдерді қабылдау мерзімі (өтінім, мақала, авторлық келісім): 2020 жылдың 10 мамырына дейін
Қатысуды растау: 2020 жылғы 9 шілде
Мақаланың соңғы нұсқасы: 31 шілде, 2020 жыл

 • IEEE конференциясының материалдары IEEE Xplore-да ұсынылады және конференцияда баяндалғаннан кейін Scopus және Web of Science индекстеледі.
 • Конференция туралы барлық ақпаратты, сонымен қатар жариялау процедураларына қатысты ережелерді конференцияның https://sist.astanait.edu.kz сайтынан таба аласыз.

Негізгі тақырыптар

 • Технология және инжиниринг саласындағы менеджмент;
 • Білім берудегі және ғылыми зерттеулердегі ақпараттық технологиялар;
 • IT қолдану саласындағы жаңа тенденциялар мен технологиялар;
 • Деректер туралы ғылым және озық аналитика

Ғылыми журнал

“Scientific Journal of Astana IT University”

Ғылыми жарияланымның негізгі мақсаты – ғылыми қауымдастықта, оның ішінде халықаралық деңгейде ақпарат алмасуға мүмкіндік беру.
Жиілік: жылына 4 рет (алғашқы шығарылым – 30 наурыз, 2020)
Жариялау тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Негізгі тақырыптық бағыттар

 • Ақпараттық қауіпсіздік
 • Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар
 • Білім беру мен оқытудағы ақпараттық технологиялар
 • Менеджмент, басқару, қаржы және экономика саласындағы ақпараттық технологиялар

Ғылыми зертхана

FabLab

FabLab ғылыми-зерттеу зертханасы ғылыми-зерттеу процесінің материалдық-техникалық және әдістемелік базасы болып табылады және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қолданыстағы мемлекеттік білім беру стандарттарына, оқу жоспарлары мен бағдарламаларына толық сәйкес келетін оқытушылар мен студенттердің бірлескен қызметіне арналған, сондай-ақ кеңес беру және техникалық жұмыстарға арналған арнайы аудитория болып табылады.

FabLab зертханасының негізгі міндеттері

 • Қажетті көрнекі құралдармен, заманауи құрал-жабдықтармен, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізуге арналған нұсқаулықтармен, стандарттармен, үлестірмелермен, кестелермен, техникалық жабдықтармен және т.б. оқу процесін қамтамасыз ету,
 • Заттар Интернетінде (IoT) іргелі, іздестіру және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, жасанды интеллект алгоритмдерін, қолданбалы робототехника жасау, 3D модельдеу және 3D басып шығару және өнеркәсіптің 4.0 басқа салалары, сонымен қатар электронды құрылғылар мен әртүрлі конструкцияларды жобалау және дамыту бекітілген
 • FabLab зертханасы жұмыс істейтін аудандардағы студенттер қауымдастығының жұмысын ұйымдастыру;
 • Кәсіпорындар мен мамандандырылған компаниялар қызметкерлерімен дәрістер, конференциялар, кездесулер, әңгімелер ұйымдастыру;
 • Бөлінген жабдықты, аппараттық құралдарды тиімді пайдалану;
 • FabLab зертханасы негізінде мамандандырылған курстар мен тағылымдамалар әзірлеуге және өткізуге білікті мамандарды тарту;
 • Зертхананың тақырыбы бойынша жобалық-конструкторлық жұмыстарды орындау;
 • Келісім-шарт негізінде бөлшектер, құрылғылар, электрондық және түрлі құрылғылар шығару;
 • FabLab зертханасында «Ғарыш қызмет» қағидасы бойынша жұмыспен қамтамасыз ету.

Ғылым және инновация бойынша ақпараттық ресурс