Academic staff

Abdrakhmanov Makhmet Ardakovich

Преподаватель БиУ

Igbayev Serik Bakhytzhanovich

Business and Management professor
s.igbayev@astanait.edu.kz

Seidin Ariya

Преподаватель английского языка
ariya.seidin@astanait.edu.kz

Ishmukhambetov Nariman Amanzholovich

Преподаватель английского языка
nariman.ishmukhambetov@astanait.edu.kz

Almas Togzhan Maratovna

Преподаватель английского языка
togzhan.almas@astanait.edu.kz

Dzhampeisova Zhanar Makhmetova

Political Science teacher
zhanar.jampeisova@astanait.edu.kz

Zhanibekov Ersin Bekmuratovich

Physical culture professor
yersin.zhanabekov@astanait.edu.kz